Skip to main content
Close Menu

Mensenkinderen

Begunstigden: Alleenstaande ouders, Chronisch zieken, Dak- en thuislozen, Gedetineerden, Gemeenschappen, Gelovigen, Jongeren, Kinderen, Mensen met een beperking, Minima, Ouderen, PatiŽnten, Slachtoffers van geweld, Slachtoffers van seksueel misbruik, Studenten, Verslaafden, Vluchtelingen, Vrouwen en meisjes, Werklozen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

a. Het verlenen van materiŽle en immateriŽle hulp aan mensen die lijden onder armoede of vervolging en hun bekendmaken met het evangelie van Jezus Christus;
b. Het geven van voorlichting aan kerken en deze motiveren, zodat deze betrokken raken bij het helpen en dienen van de naasten in nood.
Door het betrekken in haar organisatie van degenen wiens belangen zij dient, erkent de stichting de waardigheid van individuen en helpt zij zo de onafhankelijkheid van hen te stimuleren. De stichting helpt mensen zonder onderscheid te maken naar religie of etnische achtergrond.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Omdat Mensenkinderen jaarlijks meer dan 200 projecten uitvoert, geven we hier een selectie:
- Sponsoring van 111 kinderen in ArmeniŽ en MoldaviŽ
- 630 gezinnen in MoldaviŽ voorzien van pootaardappelen + groentezaden
- In ArmeniŽ ontvingen 115 arme gezinnen elk twee schapen
- Vijf straatarme gezinnen in ArmeniŽ ontvingen een koe met een kalfje
- Van start gegaan met de eerste voedselbank in AlbaniŽ
- 317 kinderen in MoldaviŽ ontvingen een kinderbijbel
- Productie van een documentaire over bloedwraak in AlbaniŽ
- 2.106 kinderen in ArmeniŽ en MoldaviŽ ontvingen nieuwe schoenen + rugzak met schoolspullen
- 2.651 kinderen in AlbaniŽ, ArmeniŽ, Bulgarije en MoldaviŽ gingen op zomerkamp
- 3.420 kinderen in ArmeniŽ en MoldaviŽ ontvingen warme kleding en winterlaarzen
- Renovatie van school in Paktmilot (AlbaniŽ)
- 150 gezinnen in AlbaniŽ die de zorg hebben voor een gehandicapt kind ontvingen elk twee drachtige schapen.
- 800 gezinnen in MoldaviŽ ontvingen brandhout
- Ruim 15.000 gezinnen ontvingen gedurende de wintermaanden voedselpakketten
- Etc. etc.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Voor de financiering van de verschillende projecten werft Mensenkinderen op de volgende wijze fondsen:
- Direct Mail
- Verzorgen van kerkdiensten waarin gecollecteerd werd voor projecten van Mensenkinderen
- Het zoeken van particulieren/bedrijven/fondsen die een persoonlijk project willen financieren
- Werven van nalatenschappen
- Werving via huis-aan-huis-bladen
- Werving via mediatitels
- Werving van Periodieke giften in geld
- Werving via Website en Facebook

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.