Skip to main content
Close Menu

Isai Ma(i)yam

Begunstigden: Dak- en thuislozen, Jongeren, Kinderen, Mensen met een beperking

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De stichting heeft ten doel: om in India in het algemeen en in en rond Pondicherry, Zuid-Oost India in het bijzonder kinderen en jongeren uit de armste laag van de bevolking die een of beide ouders verloren hebben, die om andere redenen niet thuis kunnen wonen, of die anderszins een trauma hebben opgelopen, de mogelijkheid te bieden om door middel van onder meer een studie, het leren van de Engelse taal, muziek, zang, dans en/of andere kunstzinnige activiteiten een zinvolle toekomst op te bouwen.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Behaalde resultaten 2014:
- Kindertehuis heeft goed gefunctioneerd in 2014. De deels nieuwe populatie kinderen heeft het door de bank genomen erg naar de zin.
- Art-schoolactiviteiten gaan goed. Muziekleraren en dansleraressen die al vanaf het begin bij Isai
Ma(i)yam betrokken waren geven hun geleerde kennis door aan de nieuwe kinderen en jongeren betrokken bij Isai Ma(i)yam. Isai Ma(i)yam muziekband heeft haar aantal optredens per jaar is ongeveer 90.
- Handicap-schoolactiviteiten zijn stabiel. Momenteel komen 25 a 30 gehandicapten dagelijks naar de opvang. 's Middags bestaan nu meer mogelijkheden voor individuele begeleiding.
- Er is een aantal jongeren geslaagd voor hun vervolgopleiding gesupport door Isai Ma(i)yam. Ze hebben beter werk en inkomen gevonden.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Isai Ma(i)yam biedt veertig kinderen permanent onderdak. Zij wonen verspreid over twee huizen waar wij ze voorzien in hun dagelijkse levensonderhoud. Daar delen zij een aantal slaap- en leefruimtes. De huizen hebben ook geschikte oefenruimtes voor muziek, dans en studie. Onze kinderen gaan overdag naar een school in de omgeving om hun twaalfjarige basisopleiding te voltooien. Daarna helpen wij ze bij het vinden van een vervolgstudie of werk.

Daarnaast heeft Isai Ma(i)yam een handicap-school waar zo'n 45 gehandicapte kinderen en jongeren 5 dagen per week een dagbesteding krijgen: intellectuele en fysieke uitdaging en plezier door bijvoorbeeld leerzame spelletjes, yoga, theater, dans.

Ook heeft Isai Ma(i)yam een Art-school waar kinderen en jongeren kunnen komen voor muziek- en danslessen, sporten en om te spelen en om Engelse lessen en/of computer lessen te volgen.

Verder geeft Isai Ma(i)yam studiesupport aan kinderen/jongeren die de middelbare school hebben afgerond voor het volgen van een studie.

Beleidsplan

Het komende jaar willen we continuering van het aantal kinderen in het kindertehuis van 40 naar 45 kinderen.
Continuering van het aantal kinderen en jongeren (ca. 25) die gebruik maken van de dagelijkse activiteiten van de handicap-school van kinderen en daarnaast uitbreiding van de aangeboden activiteiten.
Uitbreiding van het aantal kinderen en jongeren die gebruik maken van muziek- en danslessen (en sport, Engelse lessen) in Art-school van 100 naar 120 kinderen/jongeren.
Jongeren supporten met het volgen van een studie na de middelbare school zodat ze meer kans op beter werk hebben.
Onze investeringen zijn in het verleden veelal via fondsenwerving gefinancierd; lopende kosten via donaties.
Voorbeelden van fondsen die de stichting gesteund hebben: Cordaid, Wilde Ganzen, Rabo Share4more, Stichting De Zaaijer, Stichting Klein Verzet.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.