Skip to main content
Close Menu

Los Cachorros

Begunstigden: Dak- en thuislozen, Kinderen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het verbeteren van de levensomstandigheden van kansarme kinderen, met als uiteindelijk doel te komen tot sociale re-integratie. Ons werkgebied is Peru, om te beginnen Ayacucho.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In 2014 heeft onze straatwerker zijn gebied in Ayacucho uitgebreid. Hierdoor, en door een grondig onderzoek, is Los Cachorros in contact gekomen met enkele nieuwe families waarvan een kind op straat verbleef en is een nieuwe groep kinderen geÔdentificeerd die zich in een verhoogde risico situatie bevonden. Voor deze kinderen zal er in 2015 een permanente opvang worden geopend.
Gedurende het hele jaar zijn er veel workshops gegeven in het kader van preventie en voorlichting; zowel aan de straatkinderen als aan families en kinderen uit de risicogroep.
Er zijn acties ondernomen die betrekking hebben op het tegengaan van verkoop van drugs aan minderjarigen, zoals radiospotjes en flyers, en het weren van minderjarigen uit hostels.
Het nieuwe weefproject heeft ervoor gezorgd dat 7 deelneemsters vaardig zijn geworden in het weven en breien en dit binnenkort zelfstandig kunnen voortzetten vanuit huis.
In 2014 zijn 15 straatkinderen terug geplaatst bij hun familie of bij een andere instelling.
Er zijn 9 vrijwilligers uit Europa actief geweest bij Los Cachorros in Peru.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het werven van fondsen en vrijwilligers ten behoeve van een instelling voor opvang en begeleiding van straatkinderen in Ayacucho, Peru.

Beleidsplan

Stichting Los Cachorros zet zich ook het komende jaar in voor straatkinderen van 6 tot 18 jaar in Peru. Vaak zwerven zij op straat vanwege armoede, geweld of misbruik thuis. Via straatwerk, opvang, psychosociale hulp en onderwijs begeleidt Los Cachorros deze kinderen van de straat terug naar familie of naar een toekomst op eigen benen. Hiervoor wordt geld geworven onder donateurs, fondsen, bedrijven en belangstellenden en worden er allerlei acties georganiseerd. Het afgelopen jaar hebben we grotendeels zonder bestuurslid Activiteiten gezeten. Het nieuwe bestuurslid is vol enthousiasme en ambitie bezig om in 2015 leuke, resultaat-opleverende acties neer te zetten.
Het bestuur heeft ook nieuwe plannen met betrekking tot fondsenwerving. Via een gerichtere manier die meer ingaat op en beter aansluit bij beoordelaars van projectplannen wil Los Cachorros de aansluiting bij fondsen verhogen. Verder blijft het bestuur inzetten op een goede, vruchtbare samenwerking met betrokken sponsoren en investeerders. In 2014 hebben we hiervan kunnen profiteren, de verwachting is dat hierdoor de opbrengsten uit fondsenwerving in 2015 licht zullen stijgen.
Het plan om in Peru inkomsten te genereren heeft in 2014 concretere vormen aangenomen. Het financiŽle deel is grofstoffelijk uitgewerkt. In 2015 zal de zakelijke kant van het plan worden gecombineerd met sociaal-geografische elementen die voor onze doelgroep bepalend zijn.
Het vermogen van de stichting wordt niet belegd, maar staat op een spaarrekening. Het wordt gebruikt om de organisatie in Peru van financiŽle middelen te voorzien als de lopende inkomsten daarvoor (tijdelijk) onvoldoende zijn. Ook is het beleid van het bestuur erop gericht een continuÔteitsreserve van minimaal 50% van de bestedingen aan de doelstelling aan te houden, zodat onverwachte tegenvallers kunnen worden opgevangen zonder dat het werk in Ayacucho in gevaar komt.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.