Skip to main content
Close Menu

ActieZwerfhonden, St.

Begunstigden: Algemeen publiek, Dieren

Actief in

Informatie

Doelstellingen

- Het inzamelen van gelden voor organisaties die zich inzetten voor de oplossing van het zwerfhondenprobleem in grote stedelijke gebieden in tweede en derde wereldlanden door middel van Neuter and Release. Gezien de omvangrijkheid van de problematiek, richt de stichting zich op dit moment uitsluitend op de situatie in Turkije.
- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande- in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

fondsenwerven, sterilisatiecampagnes uitvoeren in Turkije

Beleidsplan