Skip to main content
Close Menu

Rewilding Europe

Begunstigden: Algemeen publiek, Gemeenschappen, Milieu, Natuurgebieden, Wildlife

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het bevorderen van het terugbrengen en uitbreiden van wilde natuur en wildleven in Europa in samenwerking met lokale organisaties.. Het bevorderen van natuur en landschapsontwikkeling op basis van natuurlijke processen en ten dienste van de samenleving.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Selectie en screening van potentiŽle projecten op basis van projectvoorstellen en hun begroting;
FinanciŽle en technische ondersteuning bij de ontwikkeling en uitvoering van deze rewilding projecten;
Ondersteuning bij fondsenwerving en rapportage aan donoren;
Ondersteuning bij de implementatie van natuurlijke begrazing, natuurlijke bosbouw, marketing voor groen toerisme, land aankoop;
Zorgen voor uitwisseling van informatie tussen projecten;
Afstemming met andere Europese programma's en initiatieven;
Communicatie op Europees niveau en ondersteuning bij lokale communicatie;
De lokale partners zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het project volgens het goedgekeurde project voorstel en begroting;
De lokale partners rapporteren op financieel en technisch gebied aan Rewilding Europe (dit wordt vastgelegd in het contract).

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.