Skip to main content
Close Menu

Rewilding Europe

Begunstigden: Algemeen publiek, Gemeenschappen, Milieu, Natuurgebieden, Wildlife

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het doel van Rewilding Europe is het realiseren van spectaculaire wilde natuur in Europa, op basis van een nieuwe natuurvisie waarbij natuur meer op eigen benen staat, de mens een welkome bezoeker is om van deze wilde natuur te genieten en waar de lokale economie profiteert van de terugkeer van wilde diersoorten.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Selectie en screening van potentiŽle projecten op basis van projectvoorstellen en hun begroting;
FinanciŽle en technische ondersteuning bij de ontwikkeling en uitvoering van deze rewilding projecten;
Ondersteuning bij fondsenwerving en rapportage aan donoren;
Ondersteuning bij de implementatie van natuurlijke begrazing, natuurlijke bosbouw, marketing voor groen toerisme, land aankoop;
Zorgen voor uitwisseling van informatie tussen projecten;
Afstemming met andere Europese programma's en initiatieven;
Communicatie op Europees niveau en ondersteuning bij lokale communicatie;
De lokale partners zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het project volgens het goedgekeurde project voorstel en begroting;
De lokale partners rapporteren op financieel en technisch gebied aan Rewilding Europe (dit wordt vastgelegd in het contract).

Beleidsplan