Skip to main content
Close Menu

DE BRUG

Begunstigden: Chronisch zieken, Kinderen, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De vereniging heeft ten doel het verlenen van financiŽle bijstand aan personen en/of instellingen, die deze bijstand op sociale, medische of andere charitatieve gronden behoeven.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het geven van financiŽle bijdragen
b. het samenwerken met daarvoor in aanmerking komende personen, instellingen en/of instanties
c. alle andere wettige middelen.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In 2011 is 31.430 euro besteed aan in totaal 10 verschillende projecten in India, RoemeniŽ, Burkina Faso, Rwanda, Pakistan, Bangladesh en Cuba.
In 2012 is 11.289 euro besteed aan 6 projecten in India en Bangladesh.
In 2013 hebben we ? 22.025 besteed aan 6 projecten in India, Bangladesh en Peru.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Sponsoren van projecten van onze partners en andere instellingen die ten goede komen aan de allerarmsten, waar meerdere mensen van profiteren en die een duurzaam karakter hebben.

Beleidsplan

Steunen van de allerarmsten in de derde wereld door concrete projecten.
Gelden worden geworven van leden en donateurs. Nieuwe leden en donateurs voornamelijk door website en brochure. We hebben ook subsidie aangevraagd bij Impulsis, die betaalt de helft van een aantal projecten. Daar hebben we ook al toezeggingen voor.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.