Skip to main content
Close Menu

Care for Brazil

Begunstigden: Dak- en thuislozen, Kinderen, Minima

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het uitdragen van het Evangelie van Jezus Christus, met name in BraziliŽ
Het verlenen van (sociale) bijstand aan de minder bedeelden en kinderen in behoeftige omstandigheden, met name in BraziliŽ.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Uigevoerde werkzaamheden van 2012. De activiteiten van Care For Brazil beperken zich tot sponsorwerving en ondersteuning van het werk in BraziliŽ. De uitvoering van de activiteiten vindt plaats door de Braziliaanse organisatie OSFA (Obras Sociais Fť e Alegria). Deze organisatie bestaat uit Braziliaanse werkers en bestuur en wordt bijgestaan door de directeur buitenland van Care For Brazil. De directeur buitenland van Care For Brazil adviseert, controleert en begeleidt de uitvoering van het werk in BraziliŽ en de inkomsten en uitgaven die vanuit Nederland voor dit doel worden overgemaakt naar BraziliŽ.
Semi-internaten

In de Braziliaanse staten Minas Gerais en Amazones werden in 2012 ongeveer 450 kinderen dagelijks opgevangen in semi-internaten. Het doel van de semi-internaten is de kinderen een dagprogramma te bieden waarin aandacht wordt gegeven aan voeding, hygiŽne, educatie, huiswerkbegeleiding, geestelijke vorming en ontspanning. Opvang vindt plaats in de leeftijd tot 12 jaar. In aanmerking voor ondersteuning uit het adoptiefonds in Nederland komen die kinderen. Het gemiddeld gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan 2 Braziliaanse minimum salarissen (ongeveer ? 340 per maand).
Voedselhulp

In de Braziliaanse staat Ceara en Amazones werd aan gemiddeld 175 Braziliaanse gezinnen een voedselpakket uitgedeeld. Deze maandelijkse voorziening wordt door lokale Braziliaanse werkers gecoŲrdineerd. De gezinnen die voor deze hulp in aanmerking komen worden door de lokale werkers geselecteerd op basis van concrete armoede, waarbij onvoldoende middelen van bestaan aanwezig zijn om voor het, meestal grote, gezin te kunnen zorgen.


Kinderdorp S„o GonÁalo

In de Braziliaanse staat Rio de Janeiro werden gemiddeld 10 kinderen opgevangen in het Kinderdorp CrianÁa Fťliz in S„o GonÁalo. De kinderen worden geplaatst door de Braziliaanse kinderrechter op basis van de onhoudbare risicovolle situaties waarin de kinderen verkeerden. De kinderrechter beschikt over een team van medewerkers die na plaatsing intensief zoeken naar mogelijkheden om de kinderen uit te plaatsen in Braziliaanse adoptiegezinnen. Deze specifieke vorm van opvang, waarbij veel kinderen een ?straatverleden? hebben vraagt specifieke hulp. Hiervoor zijn binnen het Kinderdorp een psychologe en maatschappelijk werkster werkzaam. Om deze vorm van 24 uurs zorg te kunnen realiseren wordt ieder kind door minimaal 10 adoptieouders in Nederland financieel ondersteund.
Projecten

Geregeld wordt via ons blad De Brug aandacht gevraagd voor specifieke noodsituaties. De projecten zijn een vorm van aanvullende hulp op de activiteiten zoals hierboven beschreven. Uitvoering van de projecten kan meer dan ťťn kalenderjaar in beslag nemen. Ook in 2012 zijn weer nieuwe projecten gestart en projecten uit voorgaande jaren afgerond. De financiŽle middelen die hiervoor bijeen zijn gebracht blijven geoormerkt voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. De administratieve afhandeling geschiedt via een hiervoor in het leven geroepen bestemmingsreserve.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.