U kunt naar beneden scrollen
U kunt naar beneden scrollen
Close Menu

Jantje Beton, St.

Begunstigden: Kinderen/Jeugdigen

Hoe zijn de baten in 2015 aangewend?  
Zie voor de toelichting de jaarverslaggeving van de organisatie.

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het werven van gelden en andere middelen met als doel het ondersteunen en het (doen) uitvoeren van projecten en activiteiten en het (doen) verrichten van onderzoek gericht op het welzijn van de jeugd in Nederland.
Het geven van voorlichting ter bewerkstelliging van een bewustwording, attitudeverandering en gedragsverandering ten aanzien van het welzijn van de jeugd in Nederland.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Jantje Beton investeerde ruim Ä 3,5 miljoen in speelbuurten, schoolspeelpleinen, speelplekken en activiteiten:

- In 2012 ontvingen 40 buurtverenigingen, jeugdclubs en scholen bijdragen voor de (her)inrichting van hun speelvoorziening. Hierdoor kunnen duizenden kinderen op een vernieuwde en uitdagende speelplek terecht.

- In 2012 werden 12 nieuwe Schoolspeelpleinen geopend o.a. in Purmerend, Deventer, Heemskerk, Weesp, Groningen, Tilburg, Voorst, Hoogeveen en Vlaardingen. Hiermee werden ruim 2000 kinderen bereikt. Invalshoek binnen deze projecten is de buurtspeelfunctie die schoolpleinen hebben door hun vaak centrale situering in een buurt.

- In 2012 konden kinderen zelf een klein bedrag aanvragen voor een door hen zelf bedachte activiteit. Op bijna 50 locaties hebben wij kinderen kunnen ondersteunen. Zoín 4500 kinderen hebben hiervan kunnen profiteren.

- Om het gebruik van natuurlijke speelaanleidingen en -elementen op schoolpleinen te stimuleren heeft Jantje Beton in 2012 een budget van Ä 50.000 beschikbaar gesteld. Met dit budget kregen 54 schoolpleinen een Ďnatuurinjectieí en werden schoolpleinen opgesierd met elementen als een beukhaag in de vorm van een doolhof.

- Aan de collecte en loterij deelnemende jeugdclubs en basisscholen besteedden de helft van de actieopbrengst aan de realisering van eigen ideeŽn en activiteiten. Stuk voor stuk allemaal kleine projecten passend binnen de doelstelling van Jantje Beton. Het ging om 1700 jeugdclubs en ruim 800 scholen.

- Jantje Beton was actief deelnemer aan activiteiten van het Kinderrechtencollectief (zie www.kinderrechten.nl) . Kinder-participatie en het recht op het vrij buitenspelen in de buurt waren daarbij voor Jantje Beton specifieke aandachtspunten. In 2012 was Jantje Beton inhoudelijk actief bij de NGO-rapportage over de situatie van kinderen in Nederland, een rapportage aan de VN-commissie Ď Rechten van het Kindí.

- In het voorjaar 2012 verscheen het Databoek 2012 van Kinderen in Tel (zie www.kinderenintel.nl), een samenwerkingsverband van enkele landelijke fondsen, waaronder Jantje Beton.Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Veel kinderen spelen minder buiten dan ze zouden willen. Oorzaken hiervan zijn onder andere een gebrek aan geschikte speelruimte, het ontbreken van kinderen om mee te spelen en ouders die kinderen niet meer buiten (durven te) laten spelen. Daarom initieert, ondersteunt en organiseert Jantje Beton zelf activiteiten zodat kinderen weer zorgeloos buiten kunnen spelen in hun eigen buurt. Om dit te kunnen betalen werft Jantje Beton inkomsten, o.a. via de jaarlijkse collecte en loterij.