Skip to main content
Close Menu

Pink Ribbon (Merknaam van KWF Kankerbestrijding)

Begunstigden: Overig, Vrouwen en meisjes, PatiŽnten

Actief in

Informatie

Opmerking CBF

Op 25 oktober 2016 zijn Pink Ribbon en KWF Kankerbestrijding samengevoegd. De Raad van Toezicht van Pink Ribbon is per 25 oktober 2016 afgetreden. Per 25 oktober 2016 valt Pink Ribbon juridisch onder de KWF- organisatie en zal als zelfstandig merk binnen de KWF-organisatie fondsen werven voor borstkankeronderzoek.

Doelstellingen

Het aantal borstkankerpatiŽnten zal de komende jaren verder toenemen. Gelukkig stijgen de overlevingskansen en neemt het aantal mensen dat overlijdt aan borstkanker af.
Stichting Pink Ribbon vraagt aandacht voor borstkanker. Aandacht voor mensen die de juiste behandeling en optimale begeleiding nodig hebben. Onze doelstelling is helder en eenduidig: Een beter en langer leven voor de borstkankerpatiŽnt van vandaag.
Om dit te bereiken financiert Stichting Pink Ribbon specifieke projecten en onderzoeken op het gebied van behandeling, nazorg en langetermijneffecten van borstkanker.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

1. De patiŽnt centraal
De discussies met patiŽnten hebben we in het afgelopen verslagjaar voortgezet. Wij blijven constant luisteren naar (ex)patiŽnten en toetsen het beleid van de Stichting aan hen.
In overleg met Borstkankervereniging Nederland (BVN) zijn acht patiŽnten uitgenodigd om mee te beslissen over de toekenning van fondsen aan wetenschappelijke onderzoeken. Deze PatiŽnten Advies Raad bleek een belangrijke aanvulling op het advies van onze Wetenschappelijke Advies Raad.

2. Breder samenwerken
Bij het toekennen van onderzoeksgelden vraagt de Stichting wetenschappers om samen te werken met andere instituten. Dit leidt tot betere resultaten en versnelt de uitrol van positieve resultaten in Nederland.
Samen met BVN en BOrstkanker Onderzoeks Groep is een patiŽntencongres georganiseerd met als doel patiŽnten op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van borstkankerbehandeling.
Ook is dit jaar door de landelijke non-profit organisaties die zich bezighouden met borstkanker gekozen voor een gezamenlijk thema voor de actiemaand oktober.

3. Openhartig communiceren over borstkanker
Wij bieden patiŽnten, naasten en medische professionals een platform om hun verhaal te vertellen, zoals het Pink Ribbon-blog en PinkWall.

4. De interne organisatie professionaliseren
Er hebben een aantal personele wisselingen plaatsgevonden. Het nieuwe team is divers, sluit goed aan bij de nieuwe visie van de Stichting, is professioneel en functioneert beter door een hechtere samenwerking.
Met twee professionals is naar alle processen van de Stichting gekeken. Het hele team is betrokken bij het vastleggen en inplementeren van de (nieuwe) processen.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Stichting Pink Ribbon zet zich in voor een beter en langer leven voor de borstkankerpatiŽnt van vandaag. Om dat te bereiken financiert Pink Ribbon specifieke projecten en onderzoeken op het gebied van behandeling, nazorg en langetermijneffecten van borstkanker.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.