Skip to main content
Close Menu

ADF Stichting (Angst, Dwang en Fobie Stichting)

Begunstigden: Algemeen publiek, Chronisch zieken, Jongeren, Kinderen, PatiŽnten, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Supporters, Vrienden en vrijwilligers van de ADF stichting zetten zich in om het taboe op angst- en dwangklachten te doorbreken. We streven naar een samenleving die open en begripvol omgaat met psychische kwetsbaarheden. Ons gezamenlijke doel is om bij te dragen aan het welbevinden van (jonge) mensen met angst- en dwangklachten.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De belangrijkste pijlers van de ADF stichting zijn:

- Voorlichting in de breedste zin van het woord
- Directe hulp en ondersteuning door onze ervaringsdeskundigen;
∑ Lotgenotencontact en trainingen;
∑ Delen van informatie en ervaringsverhalen;
∑ Werken aan een betere en meer toegankelijke GGZ en meer effectieve behandelmethodes;
∑ Werken aan een begripvolle samenleving die open is over angst- en dwangklachten
- Belangenbehartiging

Beleidsplan

De Stichting ADF zal de komende jaren lotgenotencontacten organiseren, belangenbehartiging doen voor haar leden en voorlichting geven aan haar leden.
ADF werft gelden door: contributie van leden, subsidie, verkoop van informatiematerialen, donaties van organisaties en het organiseren van bijeenkomsten tegen vergoeding.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.