U kunt naar beneden scrollen
U kunt naar beneden scrollen
Close Menu

Rutgers, St.

Begunstigden: Kinderen/Jeugdigen, Slachtoffers van seksueel misbruik, Vrouwen, Homoseksuelen

Hoe zijn de baten in 2015 aangewend?  
Zie voor de toelichting de jaarverslaggeving van de organisatie.

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De stichting heeft ten doel: het werken aan de ontwikkeling van mensen, het verbeteren van de kwaliteit van hun leven en het vergroten van hun rechten - in het bijzonder van hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten - met name in Nederland en lage- en middeninkomenslanden, onder meer door:
a. bevordering van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) door middel van onderwijs, informatievoorziening en diensten op het terrein van SRGR;
b. het creŽren van bewustwording onder beleidsmakers, politici en het algemene publiek inzake SRGR en de relaties tussen SRGR, bevolkingsgroei en armoede;
c. het functioneren als centrum van onderzoek en expertise;
d. het samenwerken met organisaties en het ondersteunen van projecten die een gelijke of complementaire doelstelling hebben;
e. het aanboren van (financiŽle) middelen om het bovenstaande te realiseren.
In haar werk schenkt de stichting speciale aandacht aan vrouwen, jongeren en gemarginaliseerde groepen.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Rutgers heeft in 2011 de prestigieuze Award for Excellence & Innovation in Sexuality Education gewonnen. Wij hebben deze prijs ontvangen vanwege onze "sterke programmaís op het gebied van seksuele en relationele vorming en het baanbrekende werk in het ondersteunen van organisaties in ontwikkelingslanden."

Een bloemlezing van onze activiteiten in 2012:

ē Het vijfjarig internationale programma ĎUnite for Body Rightsí vanuit de SRGR-Alliantie is gestart in negen landen in Afrika en AziŽ. Meer anticonceptiegebruik, minder moedersterfte en minder aids zijn de doelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt 44 miljoen euro beschikbaar tot 2015. Daarmee kunnen circa 2,5 miljoen mensen bereikt worden.

ē Eind 2012 wordt rapper Bollebof de ambassadeur van de Lovebuzz, een mobiel leslokaal waar brugklasleerlingen van 12 tot 14 jaar uit Nederland een interactief spel spelen over liefde, seksualiteit en relaties.

∑ Door middel van pleitbezorging is het gelukt om de VN een baanbrekende resolutie aan te laten nemen over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van jongeren. Hiermee ligt vast dat jongeren wereldwijd recht hebben op toegang tot seksuele voorlichting, anticonceptie en geode voorzieningen rondom zwangerschap en bevalling..

ē Trainingen in het binnen- en buitenland zijn gegeven op het gebied van seksuele vorming aan justitiŽle jeugdinrichtingen, opvoedingsondersteuning en relationele en seksuele vorming van kinderen.

ē Er is onderzoek verricht naar verschillende onderwerpen zoals: seksueel geweld bij mensen met een lichamelijke, zintuigelijke of verstandelijke beperking, seks onder je 25e en seksuele agressie onder jongeren.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Rutgers is een gerenommeerd kenniscentrum op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Wij maken praten over seks gewoon in verschillende culturen. Al jaren werken wij in Nederland, Afrika en AziŽ aan verbetering van de seksuele gezondheid van mensen. Dit doen we door middel van:
ē uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek;
ē ontwikkelen van producten en diensten;
ē beleidsbeÔnvloeding.
Voor beleidsmakers, opinieleiders, professionals en partners in Nederland, AziŽ en Afrika, die werken aan het bevorderen van gezondheid en welzijn van mensen en maatschappij, zijn wij het kenniscentrum en de expert op het gebied van SRGR, dat onderzoek verricht, kennis en interventies levert, aan pleitbezorging doet en deskundigheid bevordert, met als resultaat een betere kwaliteit van leven voor iedereen, zodat mensen hun eigen, gezonde keuzes kunnen maken over hun seksualiteit, gezondheid en de samenstelling van hun gezin.