U kunt naar beneden scrollen
U kunt naar beneden scrollen
Close Menu

Habitat for Humanity Nederland, St.

Begunstigden: Armen, Gemeenschappen, Kinderen/Jeugdigen, Slachtoffers van natuurgeweld

Hoe zijn de baten in 2015 aangewend?  
Zie voor de toelichting de jaarverslaggeving van de organisatie.

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De stichting stelt zich ten doel het structureel verbeteren van de leef- en woonsituaties in ontwikkelingsgebieden. In samenwerking met vrijwilligers en de toekomstige huiseigenaren bestrijdt de stichting armoedebehuizing. Deze samenwerking stimuleert de eigenwaarde en zelfontplooiing van de toekomstige huiseigenaren. Door het uitzenden van vrijwilligers worden de samenwerking met ontwikkelingsgebieden en het intercultureel begrip bevorderd. De stichting zal daartoe in de breedste zin des woords:
- fondsen werven voor het opzetten en (mede-)financieren van huisvestingsprojecten voor de armen in de wereld;
- vrijwilligers werven en uitzenden om de huisvestingsprojecten (mede) te realiseren;
- voorlichting en educatie geven teneinde de bewustwording van de nood op het gebied van armoedebehuizing te stimuleren.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Behaalde resultaten kunnen gevonden worden in het jaarverslag en/of de jaarrekening van stichting Habitat for Humanity Nederland.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Samen met de toekomstige bewoners bouwt Habitat for Humanity betaalbare woningen.

Beleidsplan

Strategische beleidskeuzes 2013 - 2015

Het bestuur en het managementteam hebben samengewerkt aan het
ontwerp van een nieuw strategisch plan voor de periode 2013-2015.
Aan de formulering van de strategische beleidskeuze voor 2013-2015
ging een uitgebreid en creatief proces van denken en overleg vooraf.
Het managementteam blikte terug naar de vorige strategieperiode om
te evalueren wat wij hebben gedaan en bereikt. Welke activiteiten
willen wij behouden, en waar nemen wij afscheid van? Daarbij hebben
wij ons de vraag gesteld: wie willen wij zijn in 2015, hoe ziet onze organisatie er dan uit? Uit welke dilemma`s moeten wij een keuze maken om ons doel te bereiken?
Het stellen van die vragen hielp ons om duidelijke antwoorden te geven en heldere keuzes te maken. En zo tekende zich onze nieuwe strategie steeds scherper af.

Ambitie
Kernpunt in deze strategie is onze wens en onze ambitie om meer mensen met en door ons werk te raken in overdrachtelijke zin. Wij hebben deze ambitie als volgt uitgedrukt: wij willen onze impact vergroten!
Dat geldt voor daar in onze programmalanden waar wij mensen helpen aan betere huisvesting. En dat geldt duidelijk ook voor hier in Nederland. Onze initiatieven en activiteiten voor de komende drie jaar zijn er dan ook op gericht om een nog grotere impact te creŽren. Om die impact te kunnen vergroten, moet onze organisatie (financieel) gezond en zelfstandig blijven, en bovendien inspirerend zijn voor de mensen die bij en met ons werken.