U kunt naar beneden scrollen
U kunt naar beneden scrollen
Close Menu

Solidaridad, St.

Begunstigden: Armen, Gemeenschappen, Natuur, Vrouwen

Hoe zijn de baten in 2015 aangewend?  
Zie voor de toelichting de jaarverslaggeving van de organisatie.

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Solidaridad heeft als doelstelling steun te verlenen aan producentenorganisaties, maatschappelijke organisaties en bedrijven in ontwikkelingslanden die de armoede en het verlies aan natuurwaarden op een structurele manier willen bestrijden.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:
- Het versterken van producentenorganisaties en maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden die werken aan de duurzame ontwikkeling van hun economie.
- Het betrekken van bedrijven, bancaire instellingen en investeerders bij de ontwikkeling van handelsketens met meerwaarde voor producenten, door middel van eerlijke handel en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
- Het creŽren van draagvlak in de samenleving voor duurzame economische ontwikkeling, in het bijzonder bij burgers en consumenten, door middel van voorlichting. Het gaat om bewustwording en gedragsverandering die bijdraagt aan nieuwe economische, politieke en culturele verhoudingen, zowel in ontwikkelingslanden als in westerse landen.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Bijna 700.000 boeren, arbeiders en mijnbouwers worden nu ondersteund in elf wereldwijde sectoren in AziŽ, Latijns Amerika en Afrika. De grootste investeringen zijn voor de programma`s in koffie, cacao, katoen en soja. Het Farmer Support Program actief in soja, katoen, vee, palmolie en suiker is gericht op publiekprivate-partnerschappen en opschaling van ketenverduurzaming in producerende landen. Samen staan we sterk. De groei van het Solidaridad Netwerk stimuleert opschaling en innovatie in sociaaleconomisch inclusieve interventies en duurzaam landgebruik.

De volgende mensen zijn ondersteund en kennen verbeterde sociaal-economische posities en milieu-omstandigheden:
230.168 koffieboeren
61.050 theeproducenten; het Tea Improvement Programma realiseerde een inkomensverbetering van minimaal 12,3%.
114.039 cacaoboeren met gemiddelde 10% prijs en sterke groei in de sector: duurzaam marktaandeel duurzame cacao wereldwijd 10%
4.356 fruitboeren en plantagewerkers
145.131 katoenboeren met in Mali 8% hogere winsten
7.600 textielmedewerkers
2.838 mijnbouwers in de goudindustrie
40.240 sojaboeren en plantagewerkers
21.311 palmolieboeren en plantagewerkers met 20% productieverhoging
51.756 suikerrietboeren en plantagewerkers met netto-inkomensverbetering van 10 ŗ 15%
300 rundveehouders in een nieuw programma van Solidaridad.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Solidaridad is een internationale organisatie die zich inzet voor een verantwoorde voedselproductie om de groeiende wereldbevolking te voeden en de wereld te voorzien van een alternatief voor fossiele brandstoffen als olie en gas. Mijnbouw en industrie moeten overstappen op een verantwoorde manier van produceren. De rechten van werknemers worden gerespecteerd en het milieu blijft behouden voor toekomstige generaties. Solidaridad is overtuigd dat de agrarische sector efficiŽnter kan produceren om de wereldbevolking ook in 2050 te voeden en de industrie van plastic en energie te voorzien. Daarom investeert Solidaridad in initiatiefrijke boeren in ontwikkelingslanden en legt daarbij de nadruk op het verbeteren van het landgebruik, zodat er meer geproduceerd wordt met minder schade voor mens en milieu.

Strategische interventies:
Wereldwijde samenwerking met netwerkpartners op programmatische wijze aan verduurzaming van handelsketens om de positie van de boeren en loonwerkers te versterken en armoede te bestrijden.
Marktontwikkeling in het Noorden gericht op verduurzaming in de ketens.
BeleidsbeÔnvloeding en ontwikkeling van certificeringsstandaarden en regelgeving, internationale fondsenwerving en bewustwording in de Nederlandse maatschappij over een duurzame globale economie.