U kunt naar beneden scrollen
U kunt naar beneden scrollen
Close Menu

Simavi, St.

Begunstigden: Armen, Gemeenschappen, Kinderen/Jeugdigen, Vrouwen

Hoe zijn de baten in 2015 aangewend?  
Zie voor de toelichting de jaarverslaggeving van de organisatie.

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Simavi heeft als doelstelling de gezondheid van mensen in ontwikkelingslanden te bevorderen.
Deze doelstelling richt zich op alle mensen ongeacht ras, sekse en politieke of religieuze overtuiging, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de armste bevolkingsgroepen. De doelstelling richt zich op duurzame versterking van de basisgezondheidszorg en op gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming, in het bijzonder rond de thema`s drinkwater, sanitatie en hygiŽne; seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, en de preventie van meestvoorkomende ziektes.

Simavi ziet het als deel van haar missie om mensen in Nederland te betrekken bij ontwikkelingssamenwerking in het algemeen en haar werk in het bijzonder.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Simavi heeft in 2012 de volgende belangrijke resultaten geboekt:

In 2012 hebben wij 1,5 miljoen mensen direct met onze gezondheidsprogramma`s bereikt. Deze mensen hebben toegang gekregen tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen en/of hebben voorlichting gekregen over goede hygiŽne en gezondheid.

Door samen te werken in sterke allianties (Wash en SRGR) hebben we boven verwachting - grote aantallen mensen, waaronder gemeenschapswerkers, zorgpersoneel en lokale overheden, kunnen bereiken met kennis, vaardigheid en gedragsverandering.

Wij hebben onze samenwerking met het bedrijfsleven verder vorm gegeven en uitgebouwd. In Bangladesh heeft dit geleid tot de start van een grootschalig programma rondom veilig drinkwater en schone sanitatie.

Wij zijn twee - potentieel krachtige - nieuwe samenwerkingen aangegaan met als doel opschaling, kennisuitbreiding en netwerkontwikkeling: Football for Water en de Youth Empowerment alliantie.

Simavi is een samenwerking aangegaan met kennisinstituut Deltares en het ministerie van Buitenlandse Zaken om onze duurzaamheidstrategie (Fiets) verder uit te werken voor de brede watersector.

Wij zijn een van de initiatiefnemers van het Partnerschap voor Global Health, opgericht in 2012 om samen te werken met overheden en bedrijven aan gezondheid wereldwijd.

Middels twee grote en twee kleine campagnes hebben wij in Nederland aandacht gevraagd voor twee belangrijke thema`s van ons werk: moedersterfte en het wereldwijde tekort aan schone wc`s.

Via de media hebben wij 9,1 miljoen mensen voorgelicht over het belang van goede hygiŽne en basisgezondheidszorg.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

ē Het beschikbaar maken van duurzame WASH faciliteiten, zoals waterputten, kranen, waterfilters en wcís;
ē Het beschikbaar maken van duurzame SRGR faciliteiten, zoals professionele verloskundigen, voorbehoedsmiddelen en maandverband;
ē Het versterken van lokale gemeenschappen, zodat mensen zelf om deze faciliteiten vragen.
ē Het geven van voorlichting. Zodat mensen leren wat belangrijk is voor hun gezondheid, hun gedrag hierop aanpassen en het doorgeven aan anderen.
ē Het betrekken van andere instanties. Zodat overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties betrokken zijn, weten wat hun rol is en hun verantwoordelijkheden kennen en nemen.

Simavi vindt dat iedereen recht heeft op een zo gezond mogelijk bestaan. Daarom willen we in 2020 de gezondheid van 10 miljoen mensen uit kwetsbare gemeenschappen in Afrika en AziŽ blijvend hebben verbeterd.

Beleidsplan

Simavi is een internationale ontwikkelingsorganisatie. Wij willen in 2020 de gezondheid van tien miljoen mensen blijvend hebben verbeterd. Gezondheid is namelijk een voorwaarde om uit armoede te komen. Daarom werken wij in kwetsbare gemeenschappen aan water, sanitatie en hygiŽne en aan seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Maar dat doen wij niet alleen. Onze kracht ligt in het samenbrengen van gemeenschappen, bedrijven en overheden - in de landen waar wij werken en daarbuiten. Want alleen door het delen van kennis en ervaring, kunnen wij bijdragen aan een duurzame basis voor een gezond bestaan. Wij zoeken dan ook altijd naar samenwerkingen die ons dichter bij onze missie brengen: iedereen een gezonde basis.