U kunt naar beneden scrollen
U kunt naar beneden scrollen
Close Menu

Nederland-Batam, St.

Begunstigden: Armen, Gehandicapten, Gemeenschappen, Homoseksuelen, Kinderen/Jeugdigen, Ongeneeslijk zieken, Ouderen, Slachtoffers van seksueel misbruik, Vrouwen, Zieken

Hoe zijn de baten in 2015 aangewend?  
Zie voor de toelichting de jaarverslaggeving van de organisatie.

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Stichting Nederland-Batam helpt minderbedeelde mensen in IndonesiŽ zich, op eigen kracht, uit armoede te werken. Daartoe steunen wij in tijd beperkte projecten op sociaal, medisch en HIV-gebied en gaan we duurzame relaties aan met projectpartners en betrekken wij onze doelgroepen bij alle fasen van de projectrealisatie.
Wij steunen arme en kansarme mensen die zichzelf en hun omgeving structureel op sociaaleconomisch gebied willen ontwikkelen. Hierdoor krijgen zij de instrumenten in handen om hun eigen leven vorm te geven en zichzelf uit armoede te werken.
Wij dragen bij aan het beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar maken van medische zorg van goede kwaliteit van minderbedeelden in IndonesiŽ.
En omdat HIV de sociaaleconomische ontwikkeling van velen belemmert en een groot beslag legt op de medische zorg in IndonesiŽ, willen wij ook bijdragen aan het tot staan brengen van deze epidemie.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

HIV-programma:
Binnen het outreach-programma wordt voorlichting gegeven aan sekswerkers in nachthorecagelegenheden en prostitutiegebieden op Batam. Het programma bereikt jaarlijks 5 tot 10% van alle sekswerkers.
Dit jaar werd opnieuw een HIV-training voor paramedisch personeel uit de eerstelijnszorg georganiseerd. Training van zorgpersoneel uit de eerstelijnszorg is belangrijk omdat zij de toegangspoort vormen tot zorg.
In Noord-Sulawesi is voorlichting gegeven aan enkele honderden mensen op de afgelegen eilandengroepen Sangihe en Talaud, die liggen tussen het vaste land van Sulawesi en de Filipijnen.

Waterprojecten:
In Ilo-ilo in Noord-Sulawesi is een tweede waterplaats aangelegd, bestaande uit een waterput, een toilet en een wasgelegenheid. Daarmee is een watervoorziening gerealiseerd voor 70 van de 170 huishoudens in het dorp.
In Sepang, Bali, is het tweede waterproject gerealiseerd zodat nu drie buurtschappen toegang hebben tot water op hun eigen erf. Hiermee kunnen de hygiŽnische omstandigheden en de leefomstandigheden in het dorp verbeteren.

Opvangproject:
Binnen het opvangproject moeten jaarlijks vijf tot tien slachtoffers van huiselijk geweld worden opgevangen. Zij verblijven gemiddeld een half jaar in de opvang. Inmiddels is het ontwerp voor de nieuwe opvang gemaakt en is een geschikte locatie gevonden.

Dialyseprojecten:
Het Habibie-nierziekenhuis is het enige in nierziekten gespecialiseerde ziekenhuis van IndonesiŽ met 50 machines en 350 veelal arme patiŽnten. Vijftig machines is de helft van de totale dialysecapaciteit in Bandung. Hiermee wordt zorg geboden aan 5% van de mensen die dialyse nodig hebben. In 2015 is de bouw gestart van een nieuwe vleugel, zodat het nierziekenhuis haar capaciteit kan uitbreiden naar 100 machines.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

HIV- programma:
De HIV-epidemie in IndonesiŽ blijft groeien door kennisgebrek, omdat mensen zich niet laten testen en omdat mensen met HIV moeilijk toegang krijgen tot zorg door stigmatisering en discriminatie door zorgpersoneel.
Op Batam is de seksindustrie de drijvende kracht achter de epidemie. Daarom richten wij ons daar op outreach en mobiele zorg voor sekswerkers. Bovendien trainen wij zorgpersoneel om discriminatie te verminderen.
In Noord-Sulawesi hebben wij honderden dokters en (para)medisch personeel getraind. Nu geven wij vooral voorlichting om kennis over HIV te verbeteren en om stigmatisering en discriminatie te voorkomen.

Waterprojecten:
In Ilo-ilo in Noord-Sulawesi is in het droge seizoen gebrek aan water. Mensen gebruiken dan een stroompje voor kookwater, wassen en baden. Dit gemengde gebruik bedreigt de gezondheid. Daarom steunen wij de aanleg van watervoorzieningen.
In Sepang in het middenwesten van Bali zijn de leefomstandigheden slecht. Wij willen daar wat aan doen. Toegang tot water is een essentiŽle stap op weg naar een gezond dorp.

Opvang misbruikte meisjes:
Onze partner op Bali vangt slachtoffers op van huiselijk geweld. Dat zijn meestal meisjes en jonge vrouwen die bij hun schoonfamilie inwonen. Opvang is nodig omdat zij in hun eigen omgeving niet veilig zijn. Tot nu toe werden deze slachtoffers opgevangen op een daarvoor ongeschikte locatie. Daarom willen wij een nieuwe opvang realiseren.

Dialyseprogramma:
Mensen met nierfalen hebben dialyse nodig, voor de rest van hun leven. Maar dialyse is duur. Daarom steunen wij het Habibie-nierziekenhuis in Bandung, het enige in nierziekten gespecialiseerde ziekenhuis van IndonesiŽ.

Beleidsplan