Skip to main content
Close Menu

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Hulp verlenen aan de in het wild levende vogels die in nood verkeren.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

- Beschermde vogels die door ziekte, verwonding of verwezing, door direct of indirect menselijk handelen of nalaten tijdelijk niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven, tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren.
- De opvang zodanig in te richten dat de vogels zo spoedig mogelijk kunnen terugkeren naar de vrije natuur. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de dieren onnodige stress ervaren of letsel oplopen.
- De opvang zo in te richten dat een vogel zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven vertonen na terugkeer in de vrije natuur.
- Het geven van voorlichting over wilde flora en fauna en actief uitdragen, in het bijzonder aan personen die een dier ter opvang aanbrengen, dat de wilde flora en fauna en de natuurlijke processen die daarbij horen, niet verstoord mogen worden.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.