U kunt naar beneden scrollen
U kunt naar beneden scrollen
Close Menu

Interserve Nederland, St.

Begunstigden: Alleenstaande ouders, Analfabeten, Armen, Asielzoekers, Daklozen, Gehandicapten, Gelovigen, Gemeenschappen, Gevangenen, Homoseksuelen, Kinderen/Jeugdigen, Migranten, Natuur, Ongeneeslijk zieken, Ouderen, Overigen, Schuldenaren, Slachtoffers van geweld, Slachtoffers van natuurgeweld, Slachtoffers van oorlogsgeweld, Slachtoffers van seksueel misbruik, Studenten, Verslaafden, Vluchtelingen, Vrouwen, Werkelozen, Zieken

Hoe zijn de baten in 2015 aangewend?  
Zie voor de toelichting de jaarverslaggeving van de organisatie.

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Onze missie is om God te verheerlijken en te dienen. Dit uit zich tweeledig:
1. In woord en daad het evangelie van Jezus Christus gestalte geven onder mensen in AziŽ en de Arabische wereld.
2. Samenwerken met lokale kerken, zowel in Nederland als in AziŽ en de Arabische wereld, en hen ondersteunen bij hun missionaire roeping om in woord en daad te getuigen van Gods liefde.

Interserve wil deze doelen vooral bereiken door het uitzenden van christenprofessionals die hun talenten inzetten in ons werkgebied. Zij doen dit als vrijwilliger en worden uitgezonden door een kerkelijke gemeente in Nederland.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

1. Groei in naamsbekendheid van Interserve Nederland door uitzendingen en commercials via Groot Nieuws Radio.
2. Circa 20 ambassadeurs geworven voor presentaties en standwerk.
3. 15 nieuwe sollicitanten geworven voor uitzending.
4. 15 mentoranten begeleid via Mentoring for Mission.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

1. Rekruteren van een aantal nieuwe christenprofessionals
2. Opzetten van het nieuwe programma Mentoring for Mission dat geÔnteresseerden helpt om zich gerichter voor te bereiden op uitzending naar het buitenland.
3. Werven van ambassadeurs om het werk van Interserve bekend te maken in Nederland, o.a. tijdens conferenties en in gemeenten.
4. Nieuwe slogan en huisstijl geÔntroduceerd voor grotere naamsbekendheid.
5. Telemarketingactie gehouden om donateurs te werven.

Beleidsplan