Skip to main content
Close Menu

Vrienden van Estrela Nova

Begunstigden: Alleenstaande ouders, Gemeenschappen, Kinderen, Minima, Vluchtelingen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het inzamelen van geld in Nederland om de zusterorganisatie in Sao Paulo te steunen.
Daarnaast willen wij jonge Nederlandse vrijwilligers de mogelijkheid bieden om een aantal maanden te gaan werken in ťťn van de sloppenwijken in Sao Paulo om zo de kinderen en de jongeren daar te helpen.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het geven van lezingen en uitgeven van een nieuwsbrief

Beleidsplan

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Estrela Nova wil waar mogelijk bijdragen tot de verdere ontwikkeling van mensen in die sloppenwijken van Sao Paulo in Brasil waar haar zusterstichting Movimento
Communitario Estrela Nova al meer dan dertig jaar actief is. Zij doet dit door donateurs te werven, gelden in te zamelen, acties te houden, de bekendheid van de werkzaamheden in de sloppenwijken te vergroten door het maken en versturen van nieuwsbrieven aan donateurs en belangstellenden, het verstrekken van informatie, houden van lezingen en verzorgen van een website.
Ook stelt zij Europese jongeren in staat om gedurende een aantal maanden aan de slag te gaan als vrijwilliger in de sloppenwijken.
Nederlanders die Estrela Nova in Sao Paulo willen bezoeken, particulieren, studenten of vertegenwoordigers van in Brasil aanwezige bedrijven brengt zij voor die bezoeken in contact met de plaatselijke coŲrdinator van Estrela Nova in Sao Paulo.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.