U kunt naar beneden scrollen
U kunt naar beneden scrollen
Close Menu

Trombosestichting Nederland

Begunstigden: Zieken

Hoe zijn de baten in 2015 aangewend?  
Zie voor de toelichting de jaarverslaggeving van de organisatie.

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het bevorderen van medisch-wetenschappelijk onderzoek op het gebied van trombose.
Het geven van voorlichting op het gebied van trombose in het bijzonder aan degenen die met trombose in aanraking komen.
Het doen geven van post-academisch onderwijs op het gebied van trombose.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Financiering van drie wetenschappelijke studies, gratis verstrekking Antistollingspas, voorlichting via brochures, website, lezingen en beurs- en congresdeelnames, actualisatie website (incl. 2 nieuwe voorlichtingsfilmpjes).

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Subsidieverstrekking aan onderzoekers op het gebied van trombose, fondsenwerving, het toetsen en evalueren van gesubsidieerd onderzoek, het verstrekken van voorlichtingsmateriaal en het organiseren van campagnes.

Beleidsplan