U kunt naar beneden scrollen
U kunt naar beneden scrollen
Close Menu

Vluchteling, St.

Begunstigden: Vluchtelingen

Hoe zijn de baten in 2015 aangewend?  
Zie voor de toelichting de jaarverslaggeving van de organisatie.

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Stichting Vluchteling zet zich in Afrika, het Midden Oosten, AziŽ en Latijns-Amerika op humanitaire gronden in voor vluchtelingen en ontheemden en richt zich vooral op het lenigen van de eerste noden.
Stichting Vluchteling helpt vluchtelingen en ontheemden vanaf het moment dat zij op de vlucht slaan tot het moment dat zij terug zijn in eigen land of elders onderdak vinden. Stichting Vluchteling komt in Nederland op voor hun belangen en geeft voorlichting over hen.
Stichting Vluchteling kan haar werk doen dankzij de trouwe bijdragen van particulieren, bedrijven en (religieuze) instellingen, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nationale Postcode Loterij.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In 2012 heeft Stichting Vluchteling aan 751.739 Vluchtelingen en ontheemden hulp verstrekt in 21 landen.
Kennisoverdracht en aandacht voor de vluchtelingen- en ontheemdenproblematiek heeft via vrije publiciteit gedurende verschillende (nood)hulpcampagnes plaatsgevonden.
Vanuit de afdeling pleitbezorging zijn de positie en de belangen van vluchtelingen en ontheemden onder de aandacht van politici en beleidsmakers gebracht.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Stichting Vluchteling richt zich vooral op noodhulp in zowel nieuwe crisissituaties (het verstrekken van onderdak, voedsel en hulpgoederen en medische zorg, de bouw van water- en sanitaire voorzieningen) als in situaties van langdurende opvang, bijvoorbeeld met projecten op het gebied van onderwijs, vakscholing, gezondheidszorg en economische ondersteuning.