Skip to main content
Close Menu

Papoeajeugd naar School

Begunstigden: Analfabeten, Kinderen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De stichting Papoeajeugd naar school helpt al sinds 1986 de kinderen in het zuiden van Irian Jaya om onderwijs te kunnen volgen.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

We financieren langerlopende scholingsprojecten om Papoeakinderen in staat te stellen basis- en voortgezet onderwijs te volgen.
Daarnaast incidentele projecten, samenhangend met het geven van onderwijs, zoals computers voor een school, schooluniformen, gymzaal etc.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.