U kunt naar beneden scrollen
U kunt naar beneden scrollen
Close Menu

Neve Shalom/Wahat Al-Salam, St. Vrienden van

Begunstigden: Gemeenschappen

Hoe zijn de baten in 2015 aangewend?  
Zie voor de toelichting de jaarverslaggeving van de organisatie.

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het bevorderen van de realisering van de doelstelling van het dorp "Neve Shalom / Wahat al-Salam in IsraŽl door materiŽle en immateriŽle ondersteuning van met name de educatieve activiteiten in het dorp.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Uitgangspunt
De ambitie zoals verwoord in het beleidsplan zal vorm gegeven worden door de volgende activiteiten uit te voeren gedurende 2014:
1. Het Comitť van Aanbeveling wordt opgeheven en daarvoor in de plaats wordt een Raad van Advies geformeerd die per 1 januari 2015 operationeel moet zijn.
2. Er zullen projectvoorstellen voor de activiteiten in of ten behoeve van NS/WaS worden vastgesteld waarbij budgettering vanwege verdelende rechtvaardigheid over verschillende projecten het uitgangspunt is.
3. Het bestuur werkt voorstellen uit ten behoeve van de AGM in NS/WaS die in 2014 wordt gehouden en vaardigt daartoe twee bestuursleden af naar IsraŽl.
4. Er zal een effectieve actiecampagne ontwikkeld worden om nieuwe, en met name jonge, donateurs aan te trekken onder meer door gebruik te maken van social media.
5. Geprobeerd zal worden om meer donateurs actief te betrekken bij de activiteiten van de stichting.
6. Gestreefd wordt eenmaal per twee jaar bewoners van het dorp naar Nederland te halen.
7. De website van de Nederlandse Vriendenstichting zal aan de huidige kwaliteitseisen worden aangepast; de tweede fase van de aanpassing zal eind 2014 gerealiseerd moeten zijn.
8. In de vier opeenvolgende jaren worden vier rondzendbrieven per jaar opgesteld en aan de donateurs en andere belangstellenden verzonden.
9. Gestreefd wordt naar uitbreiding van het aantal lezingen/presentaties door het benaderen van scholen, kerken en andere donerende instellingen.
10. Stapsgewijs zullen de sociale media geÔntegreerd worden in de PR & communicatieactiviteiten. Daarbij wordt in 2014 vooral gekeken naar het experimenteren met facebook en twitter in relatie tot de website. Er wordt een eerste koers uitgezet om deze sociale media in te zetten om ook nieuwe doelgroepen aan de stichting te binden.

Beleidsplan