Skip to main content
Close Menu

Kinderhulp Bodhgaya

Begunstigden: Gemeenschappen, Jongeren, Kinderen, Minderheden

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De kwaliteit van het dagelijks leven en de zelfstandigheid van kastenloze kinderen en hun ouders in de regio Bodhgaya, in de deelstaat Bihar India, te bevorderen, met name op het gebied van onderwijs/opleiding, medische zorg, voeding en/of arbeid. De stichting maakt geen onderscheid naar ras, religie of geslacht.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Voor 2016 staan op het programma:
In India:
afronden en implementeren onderhoudsplan voor korte en lange termijn
afronden en implementeren inventarisplan (aanvullen en/of vernieuwen)
onderzoek naar mogelijke investeringen zonne-energie
verder beleid ontwikkelen m.b.t. duurzaamheid
opstellen plan fondsenwerving in India zelf
(Loopbaan)beleid ontwikkelen m.b.t. toekomst/zelfstandigheid van de jong volwassenen
bijscholing zorgmoeders
optimalisering kind/volgsysteem
ontwikkelen nieuwe opleidingen leer/werkplaats
uitwerken en implementeren verzelfstandiging opleiding naaien en borduren in een verdienmodel
verder ontwikkelen en implementeren spelletjes project
aanstelling vrouwelijke counselor
continue aandacht voor kwaliteitsverbetering
werken aan capaciteitsopbouw
In Nederland:
werven van fondsen op basis van opgestelde begroting 2016
opstellen nieuw programma gelabelde donaties
uitbreiding donateursbestand
meer publiciteit geven aan wetswijziging fiscaal aftrekbare schenkingen om zo meer periodieke schenkingen te mogen ontvangen
meer inzetten op het gebruik van sociale media
website vernieuwen
meerjarenbeleid 2016-2020 bepalen uitwerken in concrete plannen

Beleidsplan

Bijstelling/herijking van activiteiten binnen het kinderdorp op basis van gehouden evaluatie. Start 2014. Gelden geworven in 2013.
Beleidsrichting bepalen voor oudere kinderen om ze voor te bereiden op een vervolgstudie/opleiding en een zelfstandig bestaan in de maatschappij. Gelden deel beschikbaar binnen begroting 2014 en verdere werving in 2015
Aantrekken health workers medisch centrum voor activiteiten in het kader van community empowerment lokale bevolking. Gelden reeds geworven.
Ontwikkelen van nieuwe opleidingen binnen leer-werkplaats. Zodra opleidingen bekend zijn waar
de markt om vraagt start de fondsenwerving hiervoor.
Benaderen bedrijven met vernieuwde sponsorproposities.
Uitbreiding particulier donateursbestand. Beleid wordt uitgezet.
Werken aan capaciteitsopbouw en duurzaamheid middels aanstelling interim manager. Gelden hiervoor geworven in 2014.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.