U kunt naar beneden scrollen
U kunt naar beneden scrollen
Close Menu

Wakker Dier, St.

Begunstigden: Dieren

Hoe zijn de baten in 2015 aangewend?  
Zie voor de toelichting de jaarverslaggeving van de organisatie.

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het bevorderen van het welzijn en de rechtspositie van landbouwhuisdieren, het bestrijden van de bio-industrie en het stimuleren van een mens-, dier- en milieuvriendelijke veeteelt.
De stichting tracht dit doel te bereiken door: alle gepaste middelen, waaronder onder meer begrepen kunnen worden:
- het geven van publieksvoorlichting en persverklaringen;
- het beÔnvloeden van consumentengedrag, bevorderlijk voor het bereiken van de doelstelling;
- het bevorderen van doeltreffende wetgeving en de naleving daarvan;
- het nemen en stimuleren van initiatieven leidende tot de doelstelling;
- het creŽren van een zo breed mogelijk draagvlak voor de doelstelling bij maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, overheid, semi-overheid en publiek- en privaatrechtelijke organisaties;
- samenwerking met organisaties met soortgelijke doelstellingen in binnen- en buitenland;
- het voeren van juridische procedures.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De wantoestanden van de vee-industrie zijn bij een breed publiek onder de aandacht gebracht via radio, tv, krant, internet en reclame.
In 2012 vertoonde het aantal kiloknalleraanbiedingen een dalende trend (-13%), terwijl het aantal diervriendelijke aanbiedingen in de lift zit (+7%).
Veel bedrijven stopten met de verkoop van plofkip. Hierdoor krijgen jaarlijks meer dan 5 miljoen kippen een aanmerkelijk beter leven.
We registreerden bijna 400.000 unieke bezoekers op onze website en hebben meer dan 30.000 fans op Facebook.
Wij verstuurden meer dan 1.200 informatiepakketten aan jongeren en docenten.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In de pers en met reclame laten we zien hoe er met de dieren in de vee-industrie wordt omgesprongen. Zo schudden we bedrijfsleven, overheid en burgers wakker.
We spreken bedrijven aan op dierenleed en vragen hen om actie te ondernemen.
We geven voorlichting: een beter leven voor de dieren begint op je eigen bord.
We streven naar betere wetten voor dierenwelzijn en voeren juridische procedures.

Beleidsplan

Zie Jaarverslag.