U kunt naar beneden scrollen
U kunt naar beneden scrollen
Close Menu

HealthNet TPO, St.

Begunstigden: Overigen, Armen, Asielzoekers, Gemeenschappen, Kinderen/Jeugdigen, Slachtoffers van geweld, Slachtoffers van natuurgeweld, Slachtoffers van oorlogsgeweld, Slachtoffers van seksueel misbruik, Vluchtelingen, Vrouwen, Zieken

Hoe zijn de baten in 2015 aangewend?  
Zie voor de toelichting de jaarverslaggeving van de organisatie.

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het bijdragen aan een duurzame verbetering van de gezondheid, waaronder de geestelijke gezondheid, van kwetsbare, met uitsluiting bedreigde bevolkingsgroepen.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

HealthNet TPO heeft veel verschillende projecten, deze zijn terug te vinden in het jaarverslag of op onze website. Hieronder een kleine greep uit de resultaten in 2012 per land:

- In Afghanistan hebben 52 vroedvrouwen hun diploma behaald; werden ruim 124.000 kinderen gevaccineerd; en zijn 40.000 geÔmpregneerde bednetten uitgedeeld met een bereik van bijna 1 miljoen mensen.

- In Burundi zijn medewerkers van zorgcentra getraind in het verlenen van psychische zorg; zijn de zorgcentra m.b.v. de Performance Based Financing aanpak significant verbeterd; en hebben bijna 30.000 mensen deelgenomen aan bewustwordingssessies over gendergeweld.

- In Cambodja is het aantal leden van het zorgverzekeringsproject afgenomen door overstromingen; de overgebleven leden zijn echter tevreden en de aantallen stijgen weer.

- In DR Congo is een psychiatrische afdeling gebouwd; en zijn medewerkers van zorgcentra getraind in het verlenen (of doorverwijzen naar) psychische hulp.

- In Nepal is de eerste fase van het onderzoeksproject (naar effectieve psychische zorg in gebieden met weinig middelen) afgerond; en is de tweede fase gestart.

- In Zuid Soedan zijn bijna 20.000 zwangere vrouwen getest op Hiv/Aids; hebben 10.000 kinderen inentingen ontvangen; zijn 25 zorgcentra opgeknapt; en hebben diverse gemeenschappen hun problemen in kaart gebracht en werken zij aan oplossingen.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Samen met de lokale bevolking voert HealthNet TPO programma`s uit, van malariabestrijding en psychische zorg tot het opzetten van verzekeringssystemen.