Skip to main content
Close Menu

CMTC-OVM

Begunstigden: Algemeen publiek, Chronisch zieken, Kinderen, Mensen met een beperking, Ouderen, PatiŽnten, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het bevorderen van het welzijn van mensen die lijden aan vasculaire malformaties zoals CMTC (?Van Lohuizen syndroom?), in het bijzonder haar eigen leden en het bevorderen en ontwikkelen van activiteiten die dit welzijn kunnen bevorderen. Het bevorderen van (wetenschappelijk) onderzoek ten aanzien van vasculaire malformaties zoals CMTC, de oorzaken en de behandeling daarvan, en alles wat daarmee in de ruimste zin des woords verband houdt.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

HOOFDactiviteiten: lotgenotencontact, Informatievoorziening, Belangenbehartiging.
Op onze website staan alle details vermeld inclusief verslagen.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.