U kunt naar beneden scrollen
U kunt naar beneden scrollen
Close Menu

Save the Children Nederland, St.

Begunstigden: Armen, Kinderen/Jeugdigen, Vrouwen, Slachtoffers van natuurgeweld, Slachtoffers van oorlogsgeweld

Hoe zijn de baten in 2015 aangewend?  
Zie voor de toelichting de jaarverslaggeving van de organisatie.

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Waar kinderen in de knel komen werkt Save the Children. Gedreven door de overtuiging dat elk kind, naast recht op leven, recht op een eigen droom heeft. Op de kans zijn eigen toekomstdromen waar te maken. Onze naam zegt het al “wij redden kinderen”. In het Engels heeft ‘save’ meerdere betekenissen. Het kan behalve ‘redden’, ook betekenen: beschermen, ontzien, behouden, behoeden, bewaren, verlossen en sparen. Allemaal toepasselijke woorden die onze passie beschrijven als het om kinderen gaat die in situaties verkeren waar hun rechten worden geschonden.
Elk kind dat bedreigd wordt in het kind zijn heeft onze aandacht en zorg. Ongeacht geloof, geslacht, ras, huidskleur, nationaliteit of politieke gezindheid.

Uitgangspunt van ons werk is het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. De oprichtster van Save the Children - Eglantyne Jebb - schreef 90 jaar geleden de basis voor dit verdrag.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiële) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In 2011 maakten de programma’s van Save the Children het verschil voor het leven van 450.600 kinderen. Ze ontvingen voedselhulp, gingen naar school, kregen medicijnen of konden naar een kliniek. Voor nog eens 3.145.500 kinderen verbeterden de levensomstandigheden indirect, bijvoorbeeld doordat hun moeders voorlichting kregen over hygiëne of gezonde voeding; hun leraren beter toegerust zijn voor hun werk of hun school beter bestendig werd tegen aardbevingen.
Twee voorbeelden:
In India steunt Save the Children een gezondheidsproject in de sloppenwijken van Delhi. Daar rijden mobiele klinieken waar in 2011 145.437 kinderen en volwassenen werden behandeld tegen diarree, longontsteking en ondervoeding. Ruim 11.391 kinderen werden ingeënt, waardoor ze beschermd zijn tegen diverse ziektes. Deze kinderen worden bovendien bij elk bezoek gecontroleerd op groei en gewicht.
De mobiele klinieken helpen ook zwangere vrouwen en jonge moeders. Zo hebben 20.220 mensen via de vrijwilligersgroepen geprofiteerd van informatie over hygiëne, gezondheid en voeding en 8.505 mensen zijn voor medische behandeling doorverwezen naar het ziekenhuis. Ook hebben 71.500 mensen deelgenomen aan bewustwordingsactiviteiten tijdens de week ter promotie van borstvoeding, tijdens de week ter promotie van handenwassen en tijdens de ‘wereldlongontstekingdag’.
In één van de armste provincies in Pakistan, Balochistan, voert Save the Children een onderwijsprogramma uit waarmee de toegankelijkheid en kwaliteit van onderwijs op duurzame wijze verbeterd wordt. We introduceren bijvoorbeeld kindvriendelijke lesmethoden, trainen docenten en betrekken ouder-leraar comités bij het maken van onderwijsplannen. Ook bouwen we nieuwe klaslokalen en we repareren lekkende daken en ontbrekende deuren en ramen. In 2011 is het programma aangevuld met een gezondheidscomponent op scholen, waaronder activiteiten op het gebied van preventieve gezondheid en hygiëne. In 2011 zijn 10.000 ouders bereikt met een onderwijscampagne, naar aanleiding waarvan 85.037 nieuwe leerlingen (58.021 meisjes en 27.061 jongens) naar de basisschool gingen

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Save the Children werkt in meer dan 120 landen. Het dagelijks werk van Save the Children richt zich op het redden van kinderlevens, op het vechten voor hun rechten en op kinderen helpen om te groeien. Zo redden we de dromen en de toekomst van kinderen. Dat doen we op alle plekken waar dit nodig is. Wij richten ons hierbij vooral op kinderen van 0 – 18 jaar en hun moeders. Daarnaast werken we in Nederland aan draagvlak voor ons werk. We geven voorlichting en informatie aan het Nederlands publiek en werven actief fondsen.