Skip to main content
Close Menu

Tania Leon Studiefonds

Begunstigden: Studenten, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het Tania Leon Studiefonds zamelt geld in om kansarme vrouwen van het platteland in Zuid-Afrika hoger onderwijs te laten volgen. In Zuid-Afrika is - na de afschaffing van de apartheid - onderwijs op papier toegankelijk voor iedereen, maar in de praktijk nog niet. Het Studiefonds biedt vrouwen afkomstig van het Zuid-Afrikaanse platteland daarom ondersteuning, zodat ook zij de kans krijgen hun ambities waar te maken.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In 2014 kon TLS van de donaties alle aanvullende studie- en begeleidingskosten betalen voor 36 studentes die door REAP ondersteunt worden. Daarnaast kregen deze studentes een beurs van de Zuid-Afrikaanse overheid. De studentes komen uit alle negen provincies en staan ingeschreven op 15 verschillende universiteiten en technische hogescholen en volgen studies in diverse richtingen.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Samenwerking met REAP (Rural Education Acces Programme), een organisatie in Zuid-Afrika. REAP selecteert de studenten en biedt ze tijdens hun studie intensieve begeleiding. Deze bestaat o.a. uit training van studievaardigheden, persoonlijke en sociaal-maatschappelijke begeleiding en een bijdrage in studieboeken en levensonderhoud. Een hoog studierendement is het resultaat. REAP wordt gesteund door diverse sponsororganisaties binnen en buiten Zuid-Afrika. REAP voert al jaren een actief beleid om kansarme vrouwen de gelegenheid te geven zich verder te ontwikkelen. Via REAP worden de donaties van het Tania Leon Studiefonds besteed aan de studie en begeleiding van een x-aantal meisjes. Het Studiefonds krijgt haar gelden uit vaste donaties en incidentele giften. Daartoe organiseert het Studiefonds ca. 2x per jaar een activiteit en onderhoudt een goed contact met donateurs.

Beleidsplan

In het beleidsplan 2014-2017 schetst het fonds de aanpak voor de komende jaren. Centraal doel is het laten studeren van kansarme vrouwen in Zuid-Afrika. Voor de fondsenwerving richt het fonds zich zowel op vaste jaarlijks terugkerende donaties als op incidentele schenkingen uit georganiseerde bijeenkomsten, sponsoring van bedrijven, en giften van individuele personen of legaten. Het fonds organiseert ook zelf activiteiten waaronder een jaarlijkse sponsorwandeling.
Bekijk het meest actuele beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.