Skip to main content
Close Menu

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Begunstigden: Jongeren, Kinderen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het scheppen van mogelijkheden voor kinderen van financieel niet-draagkrachtige ouders om deel te nemen aan sportactiviteiten en/of aan (actieve) kunstbeoefening, het creŽren van kansen voor kinderen om zich positief te ontwikkelen door middel van (actieve) sport en/of kunstbeoefening, het introduceren en implementeren van het concept Jeugdfonds Sport & Cultuur in Nederland en het geven van voorlichting over de methode en het belang van het Jeugdfonds Sport & Cultuur ten behoeve van de stedelijke en provinciale Jeugdfondsen en het brede publiek.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Nederland faciliteert de lokale en provinciale Jeugdsport- en/of Jeugdcultuurfondsen en is met hen verbonden middels een samenwerkingsovereenkomst.

Beleidsplan

Zoals eerder vermeld, in Nederland groeit 1:9 kinderen op in armoede waarvan 150.000 kinderen nog niet meedoen aan sport en cultuur vanwege te weinig financiŽle middelen.
Op dit moment worden 25.000 kinderen lid van een sportvereniging dankzij het Jeugdsportfonds.

Het Jeugdsportfonds heeft de ambitie om dit aantal richting 2016 te verdubbelen en in 2016 40.000 kinderen een sportkans bieden.
Het accent ligt op de kinderen in het primair onderwijs (70%), omdat dit bij uitstek de levensfase is om kinderen in aanraking te laten komen met- en te winnen voor de sport. Het is daarnaast ook de taak en uitdaging om meer kinderen te bereiken in het voortgezet onderwijs. De ambitie om te verdubbelen geldt voor beide leeftijdsgroepen.

Wat is ervoor nodig om meer kinderen een sportkans te bieden, hoe gaan we dat doen?
- Meer kinderen vinden/bereiken
- Meer geld realiseren
- Goede ondernemende organisatie
- Sterk merk

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.