Skip to main content
Close Menu

Check of er toestemming is

Om na te gaan of een fondsenwerver een vergunning heeft om geld in te zamelen in een openbare ruimte, kunt u contact opnemen met uw gemeente. Wanneer er sprake is ->

Informatie

Doelstellingen