Skip to main content
Close Menu

Zweli Foundation

Begunstigden: Kinderen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Vanuit Nederland geld en goederen inzamelen ter ondersteuning van het werk van Thembalethu New Hope in Zuid-Afrika, met name op het gebied van Onderdak, Onderwijs en Ondersteuning. Het accent zal met name op ontwikkelingssamenwerking gericht dienen te zijn teneinde Thembalethu New Hope op langere termijn minder afhankelijk van donoren te maken.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Elk jaar wordt minimaal 1 huisje is opgeleverd, Diverse kidsclubs opgericht
in 2015 is het geld besteed aan
onderwijs
voeding
Kidsclubs
bouwen huisje
beveiliging
Toiletvoorzieningen

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Onderdak: Bouw van huizen en accomodaties voor Aids-wezen, dakloze kinderen.
Onderwijs: verstrekken van studiebeurzen en onderwijsfaciliteiten en buitenschoolse activiteiten.
Ondersteuning: training en advies kaderleden Thembalethu New Hope
verstrekken noodhulp ivv voedsel.
Ondersteuning thuiszorg.

Beleidsplan

Elk jaar wordt een begroting vastgesteld. Doordat zowel bestuursleden als vrijwilligers jaarlijks naar Zuid-Afrika is nauwkeurig vast te stellen waar de behoefte ligt.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.