Skip to main content
Close Menu

Achter de Regenboog

Begunstigden: Algemeen publiek, Alleenstaande ouders, Jongeren, Kinderen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Achter de Regenboog is er voor kinderen en jongeren in Nederland die te maken krijgen met de dood. Wij ondersteunen hen, hun ouders en de verdere omgeving in het zelfhelend vermogen van kind en gezin.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Er zijn nu vier regionale steunpunten: Noord, West, Zuid en Oost. In diverse regio's zijn lotgenotenactiviteiten georganiseerd.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Lotgenotencontact: Verbeterd welbevinden en zelfredzaamheid van kinderen, ouders en gezinnen die te maken krijgen met rouw;

Deskundigheidsbevordering: Rouwactiviteiten uitgevoerd met inachtneming van kennis en methodieken in het werkgebied van Achter de Regenboog;

Kwaliteit, zichtbaarheid en duurzaamheid: De Achter de Regenboog-activiteiten zijn bekend en zichtbaar bij het bredere publiek en kunnen financieel uitgevoerd worden volgens de kwaliteitsprincipes;

Vrijwilligersbeheer: Een actief en betrokken vrijwilligersbestand;

Informatie en advies: Persoonlijke informatie rondom kind, gezin en rouw beschikbaar gemaakt voor ouders, kinderen en de verdere omgeving. Daar waar nodig kinderen, ouders en/of verzorgers in contact te brengen met professionele hulpverleners

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.