Skip to main content
Close Menu

Natura Artis Magistra

Begunstigden: Dieren, Milieu, Natuurgebieden, Oceanen, Wildlife, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Missie
In ARTIS inspireren en stimuleren wij een breed publiek verantwoordelijk met natuur om te gaan.
Visie
ARTIS is een ontmoetingsplek waar we natuur op een vindingrijke manier dichtbij brengen en debat faciliteren over hoe de mens natuur waardeert, begrijpt en behandelt.

De primaire doelstelling van Artis is het uitvoeren van haar publiekstaak; natuur- en milieu-educatie.Op deze wijze worden bewustzijn van de samenhang der dingen en liefde en zorg voor de natuur overgedragen. Om deze natuur- en milieueducatieve taak goed uit te kunnen voeren biedt ARTIS:
- gelaagde kennisoverdracht
- ervaring en emotie
- een voorbeeldrol
- een platform voor organisaties en instellingen met vergelijkbare doelen

Artis geeft formele educatie aan meer dan 100.000 scholieren die met een boeiend en uitgebreid lesprogramma op hun eigen niveau onderwijs krijgen dat binnen het curriculum past. Daarnaast doet Artis nadrukkelijk ook aan informele educatie bij al de bezoekers van de tuin. Zij doet dit door de beleving totaal te laten zijn en door naast het verstand ook de zintuigen te prikkelen. Op die manier worden bezoekers aangezet tot reflectie en nadenken over de enorme rijkdom aan soorten, vormen en schoonheid in de levende natuur.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Artis wil bezoekers op een laagdrempelige en inspirerende wijze kennis laten maken met dieren en planten en bij hen zo de liefde voor alles wat leeft te stimuleren. Er wordt meer ruimte gecreŽerd voor zowel dieren en planten als voor educatie en erfgoed. Artis is een kennistuin die bezoekers bewust maakt van de natuur, de samenhang tussen natuur en cultuur, en de rol die de mens in dit samenspel inneemt. Een platform waar publiek, scholen, bedrijven, universiteiten en beleidsmakers elkaar ontmoeten en inspireren. DŠt is de rol die Natura Artis Magistra nu en in de toekomst wil spelen.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.