Skip to main content
Close Menu

Save the Children

Begunstigden: Jongeren, Kinderen, Minima, Slachtoffers van natuurrampen, Slachtoffers van oorlog, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Save the Children heeft als doel het verbeteren van de leefomstandigheden en toekomstperspectieven van kinderen en jongeren in moeilijkheden waar ook ter wereld en ongeacht nationaliteit, geslacht, ras, geloof of politieke gezindheid. Alsmede het verrichten van onderzoek, voorlichting en pleitbezorging ten behoeve van kinderen en jongeren in moeilijke omstandigheden.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.


Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Save the Children werkt in meer dan 120 landen. Het dagelijks werk van Save the Children richt zich op het redden van kinderlevens, op het vechten voor hun rechten en op kinderen helpen om te groeien. Zo redden we de dromen en de toekomst van kinderen. Dat doen we op alle plekken waar dit nodig is. Wij richten ons hierbij vooral op kinderen van 0 ? 18 jaar en hun moeders. Daarnaast werken we in Nederland aan draagvlak voor ons werk. We geven voorlichting en informatie aan het Nederlands publiek en werven actief fondsen.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.