Skip to main content
Close Menu

Save the Children

Begunstigden: Kinderen, Minima, Slachtoffers van natuurrampen, Slachtoffers van oorlog, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Waar kinderen in de knel komen werkt Save the Children. Gedreven door de overtuiging dat elk kind, naast recht op leven, recht op een eigen droom heeft. Op de kans zijn eigen toekomstdromen waar te maken. Onze naam zegt het al "wij redden kinderen". In het Engels heeft 'save' meerdere betekenissen. Het kan behalve 'redden', ook betekenen: beschermen, ontzien, behouden, behoeden, bewaren, verlossen en sparen. Allemaal toepasselijke woorden die onze passie beschrijven als het om kinderen gaat die in situaties verkeren waar hun rechten worden geschonden.
Elk kind dat bedreigd wordt in het kind-zijn heeft onze aandacht en zorg. Ongeacht geloof, geslacht, ras, huidskleur, nationaliteit of politieke gezindheid.

Uitgangspunt van ons werk is het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. De oprichtster van Save the Children - Eglantyne Jebb - schreef 90 jaar geleden de basis voor dit verdrag.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.


Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Save the Children werkt in meer dan 120 landen. Het dagelijks werk van Save the Children richt zich op het redden van kinderlevens, op het vechten voor hun rechten en op kinderen helpen om te groeien. Zo redden we de dromen en de toekomst van kinderen. Dat doen we op alle plekken waar dit nodig is. Wij richten ons hierbij vooral op kinderen van 0 ? 18 jaar en hun moeders. Daarnaast werken we in Nederland aan draagvlak voor ons werk. We geven voorlichting en informatie aan het Nederlands publiek en werven actief fondsen.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.