Skip to main content
Close Menu

Johanniter Nederland

Begunstigden: Chronisch zieken, Dak- en thuislozen, Kinderen, Mensen met een beperking, Minima, Ouderen, PatiŽnten, Verslaafden, Vluchtelingen, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Wij bieden hulp en zorg aan mensen die door ziekte, een handicap, ouderdom of sociale omstandigheden benadeeld zijn. Duizenden vrijwilligers, verspreid door Nederland, zetten zich hiervoor in. Zij zijn actief in zorgcentra, inloophuizen, hospitia, etc. en bij onze vakantieactiviteiten. Streven is om ook mensen uit kwetsbare groepen als vrijwilliger bij onze activiteiten te betrekken. Want wie participeert, staat sterker. Ons doel is mensen plezier te geven en leed te verzachten.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Aantal uren vrijwillige inzet: 820.000 uur.

- Aantal mensen geholpen: 60.000 tot 80.000 mensen per jaar.

- Groei vrijwilligersaantal 3%.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het initiŽren van hulpverleningsprojecten gericht op ouderen, zieken, mensen met een handicap en andere hulpbehoevenden, het bieden van aanvullende hulp in zorginstellingen in Nederland, het organiseren van aangepaste vakantieweken, uitgebreide ondersteuning voor de vrijwilligers die zich voor Johanniter Nederland inzetten.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.