Skip to main content
Close Menu

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De stichting heeft tot doel om een vakantiedag te organiseren voor oncologische patiŽntjes van het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam, evenals het financieren van speciale projecten ten behoeve van deze patiŽntengroep, welke niet door de overheid worden gesubsidieerd.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Zie Jaarverslag 2012