Skip to main content
Close Menu

Krajicek Foundation

Begunstigden: Jongeren, Kinderen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De Krajicek Foundation is de sport foundation die kinderen en jongeren in aandachtswijken intensief begeleidt en motiveert om dicht bij huis en met elkaar te spelen en te sporten. Zo kunnen zij zich in een veilige omgeving op een gezonde en sportieve manier ontwikkelen en een inspiratiebron zijn voor de jeugd in hun buurt.

De Krajicek Foundation en haar partners dragen daarmee bij aan een betere toekomst van de Nederlandse jeugd en daarmee ook aan een sportieve, sociale omgeving.

De Krajicek Foundation. Geen kind buitenspel.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

- Krajicek Playgrounds geopend
- 138 studiebeurzen uitgereikt
- 5 Krajicek SportEvents georganiseerd
- Ontwikkeling van Krajicek Life Skills Programma

Beleidsplan

De Krajicek Foundation wil zoveel mogelijk kinderen en jongeren in aandachtswijken motiveren om hen dicht bij huis - met elkaar en onder intensieve begeleiding - te laten sporten en spelen. Zo kunnen zij zich in een veilige omgeving op een gezonde en positieve manier ontwikkelen en zijn zij tegelijkertijd een inspiratiebron voor de jeugd in hun buurt.

Concreet betekent dit dat we in 2017 dagelijks 4.500 kinderen onder begeleiding van Krajicek Scholarshippers kunnen laten sporten en spelen, jaarlijks 180 jongeren een studiebeurs kunnen verstrekken en 120 Krajicek Playgrounds verspreid over heel Nederland hebben.

Dit bereiken we door ons te richten op de volgende drie subdoelen:
- Software: ontwikkelen en binden van Krajicek Scholarshippers, Sportleiders en kinderen op de Krajicek Playgrounds. Op de bestaande Playgrounds de kwaliteit en kwantiteit van de begeleiding en de activiteiten verhogen. Sportleiders en Krajicek Scholarshippers motiveren en faciliteren; opleiden en trainen. Alles gericht om zoveel mogelijk kinderen te bewegen om te gaan bewegen. Dit is de kern van het werk van de Krajicek Foundation. Geen kind buitenspel.

- Hardware: ontwikkelen en uitbouwen van Krajicek Playgrounds in aandachtswijken, zowel reactief op verzoek van Gemeente of buurt als ook proactief in onontgonnen gebied. Alles gericht om zoveel mogelijk kinderen dichtbij huis te laten spelen en sporten.

- Buurt: bijdragen aan de sociale cohesie op en rondom de Krajicek Playgrounds o.a. middels de inzet van vrijwilligers.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.