Skip to main content
Close Menu

SPZA

Begunstigden: Jongeren, Kinderen, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de leefomstandigheden en het toekomstperspectief van kinderen, jongeren en vrouwen in townships in Zuid-Afrika.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Zie jaarverslagen, programmaverslagen en impactdossier op onze website.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Steun (financieel en/of informatie en advies) aan Zuid-Afrikaanse partnerorganisaties met focus op buitenschoolse opvang (na school en tijdens de schoolvakanties), kleuter- en basisonderwijs, studiebeurzen en studie- en beroepskeuzebegeleiding.

Beleidsplan

Wij zetten samen met onze Zuid-Afrikaanse partners het uitvoeren van onze drie programma's voort: Beter Basisonderwijs, Buitenschoolse Opvang en Studiefinanciering. Fondsenwerving vindt plaats via de eigen website en die van derden en door het schriftelijk indienen van projectvoorstellen bij (vermogens)fondsen.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.