Skip to main content
Close Menu

Landschapsbeheer Zeeland

Begunstigden: Dieren, Gemeenschappen, Milieu, Natuurgebieden

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het instandhouden en zo mogelijk verhogen van natuur- en landschapswaarden (waaronder begrepen de cultuurhistorische waarden), met name in het cultuurlandschap in de provincie Zeeland, door middel van het stimuleren van beheer en ontwikkeling van natuur en landschap.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

2.800 vrijwilligers actief in het landschapsbeheer.
12.000 knotbomen en 3.000 hoogstamfruitbomen in onderhoud.
Controle en bestrijding bacterievuur in 50 kilometer meidoornheg.
Aan 300 particuliere eigenaren van landschapselementen is advies over herstel en onderhoud gegeven.
800 kilometer wandelnetwerk in Zeeland wordt onderhouden.
1.500 kilometer wandelnetwerk in Zeeland wordt onderhouden.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Behoud, beheer en ontwikkeling van het landschap in de provincie Zeeland, ingezetenen actief en duurzaam betrekken bij landschapsontwikkeling, samenwerken met belanghebbenden als agrariŽrs en burgerparticipanten en overheden, het aanbieden van cursussen.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.