Skip to main content
Close Menu

Landschapsbeheer Groningen

Begunstigden: Dieren, Gemeenschappen, Mensen met een beperking, Natuurgebieden, Werklozen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De zorg voor het landschap met grote aandacht voor de streek- en identiteitsgebonden eigenschappen van een gebied.
Het behoud, herstel en beheer van de voor de regio of daar buiten waardevolle flora en fauna.
De integrale zorg voor cultuurhistorische, aardkundige en monumentale elementen en objecten alsmede voor de toeristische/recreatieve aspecten.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Behaalde resultaten kunnen gevonden worden in het jaarverslag en/of de jaarrekening van stichting Landschapsbeheer Groningen.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Behoud, beheer en ontwikkeling van het landschap in de provincie Groningen, ingezetenen actief en duurzaam betrekken bij landschapsontwikkeling, samenwerken met belanghebbenden als agrariŽrs, musea en gemeenten, het geven van voorlichting op scholen, het aanbieden van cursussen.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.