Skip to main content
Close Menu

Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Begunstigden: Algemeen publiek, Dieren, Gemeenschappen, Jongeren, Kinderen, Natuurgebieden, Ouderen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De missie van Landschapsbeheer Gelderland luidt: Zorg voor ons karakteristieke landschap.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Resultaten 2012

- 8 nieuwe vrijwilligersgroepen opgezet en opgeleid

- 185 vrijwilligersgroepen ondersteund

- 2300 Gelderse deelnemers op 53 werklocaties tijdens de Natuurwerkdag

- 5600 Gelderse burgers actief als landschapsvrijwilliger

- 3.250 weidevogelnesten beschermd door onze vrijwilligers

- 25 km heggen en houtwallen onderhouden

- 4.000 bomen geknot

- 2.700 hoogstamfruitbomen gesnoeid

- 1.100 hoogstamfruitbomen geplant

- 631 ha aan bosjes en struwelen onderhouden

- 477 vrijwilligers en bewoners op cursus

- 45.600 inheemse bomen en struiken geplant

- 4 nieuwe klompenpaden aangelegd

- 27 klompenpaden in beheer (totale lengte 363 km)

- Veel info via www.landschapsbeheergelderland.nl

- Veel info via www.klompenpaden.nl

- Gratis te downloaden klompenpaden app

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland werkt aan behoud, beheer enontwikkeling van de variatie aan landschappen in Gelderland. De stichting werkt zoveel mogelijk van onderop in samenwerking met de bewoners van het buitengebied, de vele vrijwilligers, collega-organisaties en natuurlijk samen met de provincie Gelderland, de Gelderse gemeenten. Samenwerking stimuleert betrokkenheid, beleving en verantwoordelijkheid. Stichting Landschapsbeheer Gelderland zet graag daadkracht in om op inspirerende en deskundige wijze haar lokale partners te ondersteunen.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.