Skip to main content
Close Menu

IKL

Begunstigden: Algemeen publiek, Dieren, Natuurgebieden

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg, IKL (Landschapsbeheer Limburg) werkt provinciebreed aan de zorg voor een zichtbaar, ecologisch en cultuurhistorisch waardevol landschap in de Limburgse buitengebieden. In tegenstelling tot terreinbeherende instanties als Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten heeft IKL geen terreinen in eigendom.
Bij ons werk vestigen we nadrukkelijk de aandacht op de patronen, elementen en karakteristieken in het landschap en de betrokkenheid van mensen bij de biografie van het landschap.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

IKL zet zich er samen met haar partners voor in de landschappen van Limburg gevarieerd en leefbaar te houden. De activiteiten zijn toegespitst op landschapsbeheer, soortenbescherming en natuurbescherming.
IKL is daarbij sterk gefocust op actuele gebiedsontwikkelingen en gemeentelijke, provinciale ambities.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.