Skip to main content
Close Menu

Natuur en Milieufederatie Limburg

Begunstigden: Algemeen publiek, Dieren, Gemeenschappen, Milieu, Natuurgebieden, Wildlife, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De federatie heeft tot doel het bevorderen van een duurzame verhouding tussen de mens en zijn omgeving, met daarbij een speciale zorg voor de natuur, het landschap en het milieu in de provincie Limburg.
Missie
De Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) is dť provinciale belangenbehartiger voor natuur, milieu en landschap in Limburg. Tevens bundelt zij alle krachten in Limburg die de omslag naar een duurzame samenleving willen verwezenlijken.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Natuur, RO en Mobiliteit:
∑ Vliegverbod boven Groote Peel in broedseizoen kraanvogels
∑ Samenwerkingsverband Ave N@tura afgerond met enthousiasmerend filmpje
∑ Dierenwelzijnscentrum Limburg krijgt een goede landschappelijke inpassing
∑ Gedeputeerde Staten van Limburg en Milieufederatie Limburg delen visie inzake de knelpuntgerichte aanpak N280
∑ Natura 2000-gebied Weerterbos blijft gevrijwaard van doorsnijding door nieuwe randweg N266
∑ Raad van State schorst aanleg Buitenring Parkstad tot definitieve uitspraak
∑ Gemeente Echt-Susteren hanteert ?ecologische ladder? in haar structuurvisie.

Energie en klimaat:
∑ Oprichting Servicepunt HIER Opgewekt voor ondersteuning lokale initiatieven duurzame energie.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het toetsen van provinciaal beleid op duurzaamheid, actieve betrokkenheid bij het oplossen van natuur- en milieuproblemen, het geven van voorlichting over de diverse kanten van duurzaamheid.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.