Skip to main content
Close Menu

Brabantse Milieufederatie

Begunstigden: Dieren, Gemeenschappen, Milieu, Natuurgebieden, Wildlife

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De federatie heeft tot doel het bevorderen van een duurzame ontwikkeling tussen de mens en zijn omgeving, met daarbij een speciale zorg voor de natuur, het landschap en het milieu in de provincie Noord-Brabant.
De federatie tracht dit doel te bereiken door het handelen van - of tot nalaten van handelen door - overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren te beoordelen, te beÔnvloeden of te begeleiden. De federatie streeft haar doel na, onafhankelijk van enige politieke, levensbeschouwelijke of maatschappelijke overtuiging.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Acties gericht op plattelandsontwikkeling, een goede inpassing van natuur in stedelijke ontwikkeling, aansturen op een goede waterhuishouding, stimuleren van energiebesparing en duurzame energie, aanpakken van mobiliteitsproblematiek.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.