Skip to main content
Close Menu

Milieufederatie Noord-Holland

Begunstigden: Algemeen publiek, Dieren, Gemeenschappen, Milieu, Natuurgebieden, Wildlife, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van natuurbehoud, een verantwoord milieubeheer en de landschapsbescherming, alsmede van de cultuurhistorische, archeologische en aardkundige waarden, alles in de ruimste zin in de provincie Noord-Holland. De vereniging kan in bepaalde gevallen zijn werkzaamheden uitstrekken ten aanzien van buiten de provincie Noord-Holland gelegen gebieden.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Behaalde resultaten kunnen gevonden worden in het jaarverslag en/of de jaarrekening van vereniging Milieufederatie Noord-Holland.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het adviseren van en ondersteunen van de 120 aangesloten lidorganisaties en andere natuur en milieugroepen in Noord-Holland, voorlichting aan deze organisaties, burgers en bedrijven via de website, nieuwsbrieven, persberichten en publicaties. Centraal staat daarbij het betrekken van burgers bij de besluitvorming.
Centraal staat daarnaast het stimuleren van lokale initiatieven, samenwerking met natuurterreinbeheerders op het punt van natuur- en milieubeleid en het initiŽren en uitvoeren van projecten voor het tot stand brengen van een duurzaam Noord-Holland, graag in samenwerking met zoveel mogelijk gelijkgestemde partners in de Noord-Hollandse samenleving.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.