Skip to main content
Close Menu

Natuur en Milieufederatie Utrecht

Begunstigden: Algemeen publiek, Dieren, Milieu, Natuurgebieden, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Bevorderen van het behoud, herstel en optimaal beheer van natuur, milieu en landschap in de provincie Utrecht. De NMU tracht dit te realiseren door een proactieve rol in beleidsbeÔnvloeding en gebiedsontwikkeling, door het informeren, coŲrdineren en ondersteunen van de lokale en regionale natuur- en milieuorganisaties in Utrecht, en door de uitvoering van projecten gericht op het initiŽren van nieuwe duurzame ontwikkelingen bij de provincie, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

- Een energiefonds voor het compenseren van CO2 uitstaat door investeringen in projecten in de regio. Firma Mourik is het eerste bedrijf dat hiervan gebruik maakt voor haar werkzaamheden aan de N237. Van deze bijdrage worden zonnepanelen op basisscholen geplaatst.

- In het gebied De Waarden een project met energiebesparing voor particulieren. Een aantal ondernemers in de bouwsector heeft gezamenlijk aantrekkelijke proposities voor klanten. Ook een campagne met huis aan huis krant en 6 avonden over energiebesparing met een paar honderd bezoekers.

- In samenwerking met Natuurmonumenten gereageerd op 24 bestemmingsplannen (oa IJsselstein, Soest, Maarssen, Stichtse Vecht), met vaak wezenlijke aanpassingen en betere bescherming van natuur en landschap.

- In Gelderse vallei goed bezochte conferentie over nieuwe bebouwing (stallen) en inspiratie-map voor ambtenaren en bestuurders met als vervolg samenwerking tussen gemeenten voor betere ontwerpen en inpassing van stallen.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De NMU lobbyt voor en voert projecten uit gericht op energiebesparing en opwekking van duurzame energie, een betere kwaliteit van natuur en landschap, zorgvuldig ruimtegebruik en duurzame mobiliteit. Zo heeft de NMU bijvoorbeeld een adviespunt Ruimte waar bewoners met vragen terecht kunnen en een servicepunt energie dat lokale energie-initiatieven ondersteunt. Verder reageert de NMU op ruimtelijke plannen van provincie en gemeenten en neemt de NMU deel aan gebiedsprocessen.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.