Skip to main content
Close Menu

Natuur en Milieufederatie Drenthe

Begunstigden: Algemeen publiek, Natuurgebieden, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de natuur, het milieu en het landschap en het bevorderen van duurzame ontwikkeling in het bijzonder in de provincie Drenthe.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Behaalde resultaten kunnen gevonden worden in het jaarverslag en/of de jaarrekening van stichting Natuur en Milieufederatie Drenthe.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Bevorderen zorgvuldig ruimtegebruik, verbeteren kwaliteit natuur en landschap, aanjagen energiebesparing, vergroten draagvlak energie- en klimaatbeleid, bevorderen groene productie (circulaire economie), ondersteuning lokale natuur- en milieugroepen, coŲrdinatie van en informatievoorziening over groene activiteiten in Drenthe.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.