Skip to main content
Close Menu

Natuur en Milieufederatie Groningen

Begunstigden: Algemeen publiek, Gemeenschappen, Milieu, Natuurgebieden, Wildlife, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De Natuur en Milieufederatie Groningen behartigt de belangen van natuur, milieu en landschap in Groningen en ondersteunt mensen en organisaties die zich daarvoor inzetten. Momenteel is een vijftigtal organisaties uit de provincie bij de Natuur en Milieufederatie aangesloten.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Klimaat en Energie: De Clean Campagne wil bedrijven in een competitieve setting aanzetten tot energiebesparing. Noordelijke topsportclubs verlenen hier hun medewerking aan. Hoe meer een ondernemer bespaart, hoe meer aandacht zijn bedrijf krijgt bij de topclubs. Dit kan variŽren van naamsvermelding op de shirts van spelers tot een interview in een clubblad. De ondernemer die het hoogst scoort, wordt het best beloond. Tijdens de kick-off op 26 november hebben zich gelijk al meer dan 25 bedrijven gemeld.

Klimaat en Energie: Op 29 juni 2012 vond in Drachten de conferentie ?Lokale Energie Voorwaarts!? plaats. Voor het eerst konden initiatiefnemers van lokale duurzame energie, bedrijven, kennisinstellingen en overheden uit Noord-Nederland elkaar ontmoeten en inspireren. Ruim 130 deelnemers waren aanwezig om te netwerken en kennis op te doen.

Klimaat en Energie: Om het maatschappelijk debat over de regionale gevolgen van klimaat- en energiebeleid op een goede manier te kunnen voeren, ontwikkelde de Natuur en Milieufederatie Groningen samen met de Natuur en Milieufederatie Drenthe het Noordelijk Klimaat Perspectief. Onderdeel van dit project is een dashboard waarmee iedereen kan zien welke maatregelen noodzakelijk zijn om de klimaat- en energiedoelstellingen te halen in Noord-Nederland: 20% CO2-reductie en 14% duurzaam opgewekte energie in 2020.

Groene Ruimte: 2012 was het Jaar van de Bij. Groenbeheerders kunnen erg veel voor de bij betekenen. Daarom organiseerden we op 22 november het symposium ?Groenbeheer met oog voor bijen?. 150 geÔnteresseerden uit de drie noordelijke provincies namen kennis van de oorzaken van bijensterfte en van praktische mogelijkheden voor bijvriendelijk beheer van groen. Een bijvriendelijke bloemen- en plantenkalender werd verspreid onder een breed publiek.

Groene Ruimte: 2012 was het vierde jaar van activiteiten rond het project Eetbare Stad. Met de gemeente Groningen stimuleerden we de participatie van Stadjers in het openbaar groen met het oog op lokale voedselproductie, betrokkenheid bij de omgeving en natuureducatie. Ook in 2012 zijn er weer diverse buurtmoestuinen, boomgaarden en vierkantemetertuinen ontstaan. Om nog meer Stadjers te inspireren hebben we de Eetbare Stadkaart gemaakt, een digitale kaart met beschrijvingen en foto?s van de projecten. Daarnaast waren er presentaties, lezingen, excursies en een nieuwe flyer. De nieuwsbrief bereikt 400 Stadjers.

Duurzame Bedrijvigheid: Met Provincie en bedrijfsleven streeft de Natuur en Milieufederatie Groningen naar een toetsingskader voor vergunningen van nieuwe en bestaande bedrijven in de Eems-Dollardregio. In oktober 2012 is door alle stakeholders in Noord-Nederland de Intentieverklaring Ecologie en Economie in Balans ondertekend. Hiermee is er na twee jaar hard werken een verklaring door twintig partijen ondertekend die voldoende elementen bevat om te komen tot een duurzame Eems-Dollardregio.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De Natuur en Milieufederatie Groningen is een achterbanorganisatie. Zij verwoordt de belangen van natuur en milieu in de provincie Groningen. Dat doet zij namens de vijftig bij haar aangesloten organisaties. Belangrijke thema?s uit het werkterrein zijn (stads)natuur, landschap, landbouw, voedsel, biodiversiteit,ruimtelijke ordening, klimaat, duurzame energie en duurzame Bedrijvigheid.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.